Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

03.12.2019г.

На 3-ти декември се отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Това е деня, в който в цял свят се организират събития, които да ни напомнят за потребността от свободен и независим живот на тези хора, за тяхното пълноправно участие в обществото. През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания, превръщайки го в ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания.

Държавната агенция за закрила на детето се включва в честването, като участник в редица инициативи по повод 3-ти декември, затвърждавайки позицията си, че всички, когато се говори за проблемите на хората с увреждания, трябва да слагаме ударението върху човека,  неговата индивидуалност и достойнство, а не върху увреждането му. Това е модел на политики към и за хората с увреждания, който България трябва да следва. 

През 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха временно споразумение, което се очаква да подобри живота на над 80 милиона европейци с увреждания. Скоро те ще разполагат с по-достъпни продукти и услуги, като например телефони, компютри, електронни книги и електронна търговия. Това ще утвърди Европейския съюз като най-големия в света пазар за достъпни продукти и услуги и представлява практическо приложение на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., чиято цел е да изградим Европа без бариери за всички европейски граждани.

Продължава работата за постигането на едно по-приобщаващо общество и поетапното превръщаме европейския стълб на социалните права в реалност, посредством изграждане на по-справедлива и по-социална Европа за всички.

В забързаното си ежедневие и притиснати от хиляди задачи, рядко се замисляме за хората с увреждания. Тези хора, които срещат много пречки, особено трудноподвижните. Рядко се замисляме и за децата, на които не са осигурени необходимите условия, за да ходят на училище, да играят и да се забавляват с връстниците си. Не осъзнаваме и че голяма част от тези хора са подложени на дълбока социална изолация, защото не са конкурентоспособни или защото нямат достъп и условия да работят.

В контекста на днешното отбелязване на Международния ден на хората с увреждания, Държавна агенция за закрила на детето подчертава, че като общество трябва да се замислим и осъзнаем, че хората с увреждания се нуждаят от особено внимание. Основна цел на политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания.

Нека им помогнем да го имат!