ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2020г.

На 20 ноември през 1989 г. е приета Конвенцията на ООН за правата на детето. Всички държави-членки на ООН, ратифицирали Конвенцията, поемат ангажимента, не само да зачитат принципите ѝ, но и да осигурят условия, те да се спазват. Отбелязването на този ден е повод за равносметка от нас възрастните, затова как превръщаме тези стандарти в реалност, подкрепяйки децата. Съдържанието на Конвенцията е израз на категоричната воля на държавите детските права да бъдат зачитани и на стремежа да се осигуряват все по-добри условия за развитието на детето.

Приета през 1959 г. декларация за правата на детето гласи: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”. Това са думи, които не бива да забравяме всеки ден.

Конвенцията има своята невероятна сила  върху всички нас като членове на обществото, че трябва да защитаваме правата и интересите на децата и да разширяваме начините за активно им участие при взимането на решения, свързани с тяхното бъдеще.

Това превръща датата в Световен ден на детето и отправя послание към света на възрастните, за да привлече вниманието им към предизвикателствата, с които се сблъскват всички деца.

„На този ден светът признава, че децата имат неотменими права. Ако всеки човек признае, че всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано, че всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната, ако липсва такава, че всички деца имат еднакви права, всички ще живеем в един много по-добър свят и всички деца ще имат много по-светло бъдеще”, споделя председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

По този повод членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, отправят своето послание към децата:

Скъпи деца, ние децата от Съвета на децата желаем на всяко от Вас безгрижно и усмихнато детство. И въпреки че сега сме в трудно положение с пандемията, не бива да губим оптимизма си, че заедно ще преминем и през това, и ще продължим смело да градим живота си. Нека никога да не губим топлата детска усмивка, добрите постъпки и блясъка в очите ни, защото с тях правим света по-добър и даряваме щастие на всички около нас! Нека за всяко дете детството бъде най-забавният път от порастването!“

Честит празник на всички деца!

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.