Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Отворено писмо на председателя на ДАЗД до ръководителите на услуги за деца

14.09.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова изпрати отворено писмо до ръководителите на социални услуги за деца: 

      УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ,

Като председател на Държавната агенция за закрила на детето бих искала да изразя своята признателност за денонощните Ви грижи към децата и неуморните усилия, които неизменно съпътстват житейския Ви и професионален път. Вярвам, че Вашите разум, мисъл, емоция, болка и надежда в посока осигуряването на най-добрите условия за живот и развитие на децата, съпътстват организацията на дейността Ви. Вярвам, че всеки ден и час, като истински професионалисти Вие и екипите, които изграждате като истинско семейство, работите с душа и сърце за бъдещето на децата на България.

Безусловно оценявам и факта, че управленските дейности и решения изискват множество умения и качества, необходими за процеса на реализиране на съвременните специални и социално-педагогически, психологически и медицински грижи. Важен принцип в работата е практиката ни да се основава на актуални знания за съвременните нужди на детското развитие, както и на спецификите на индивидуалните потребности на всяко дете. Самото постоянство и надграждане на този процес е гарант за повишаване на качеството, в контекста на спецификата и разнородните аспекти на предоставяните от Вас услуги.

Нелеката съдба на децата, чиято орис е сложила тежката си ръка върху психичното, емоционалното, социалното и физиологичното им развитие, е основната причина държавата да полага допълнителни грижи за Центровете за настаняване от семеен тип и специализираните институции за деца. Именно тук бих желала да Ви обърна внимание, че разчитам на Вас, като изпълнители на държавната политика на терен, да полагате в максимална степен усилия и постоянна енергия, за да осигурим възможно най-добра среда за развитието на всяко едно дете.

Вие, които работите пряко с децата, сте единствените, които могат в максимална степен да пресъздадат нужната топлота и уют. Вие сте тези, които идентифицирате, проследявате и развивате способностите и заложбите на всяко поверено Ви дете. Вие сте тези, които правите детето уникално, само по себе си, организирате пълноценно ежедневието му, давате му ясен пример, възпитавате и го подготвяте за живота му в растежа. Именно това е най-трудното професионално предизвикателство, наречено съзидателност.

Вярвам, че всеки един от Вас и колективите Ви предоставяте най-подходящата среда за всички деца, осигурявайки пълноценните им физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Гарантирате правата им и с това съграждате едно истински сигурно място с ненарушаване достойнството на децата, без нехуманни методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Вярвам, че давате всичко от себе си да подобрявате постоянно своята организация, като осигурявате безопасна и сигурна среда за всяко дете. Защото Вие най-добре знаете, че то има писано и неписано право на закрила, заслужава да бъде подпомогнато да развива потенциалите си в пълнота. Във всички случаи сме длъжни да защитаваме по най-добър начин интересите му и да се съобразяваме със специфичната му уязвимост. Като ръководители, Вие с екипите си трябва да сте пример за подражание за децата и да притежавате личностни, морални и социални качества, с които да изграждате и поддържате отношения и атмосфера на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Обратният процес, който можем да следваме, е бездействието и деструкцията – всяка форма на незачитане на детската личност, мнение, права, дори и несъзнаваното вменяване на чувство за вина в децата, водят до формирането на една последваща неизбежна малоценност. Всичко това подбужда децата към актове на агресия, което неминуемо води, рано или късно, до форми на тормоз, в един или друг смисъл.

Затова всички ние сме морално и професионално отговорни за извисяването на човещината и професионализма в нашите институции, и всичко това – за благоденствието на децата и родината ни.

Бих искала да Ви поканя  да се включите в две инициативи на Държавната агенция за закрила на детето:

1) Конкурсна процедура за отличителния знак на ДАЗД „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето. За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. 

Три са категориите, в които ще се присъжда знакът: Устойчиво развитие, Успешна промяна и Значима иновация. Срокът за кандидатстване е 31.10.2018 г. За повече информация, моля, посетете сайта на ДАЗД.

2) Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“, чието мото е „#ДЕЙСТВАЙ!“ (хаштаг „ДЕЙСТВАЙ!). Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2018 година, одобрена от Министерския съвет. Реализирането на кампанията е подкрепено от Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в системата на образованието в България. 

Включването в нея е доброволно, но смятам, че ще е изключително полезно за Вашата институция. Участието Ви ще активизира взаимоотношенията на децата в посока изграждането на позитивна среда в дух на партньорство,  както и в посока зачитане мнението на всяко дете в общността. Една от главните цели на националната кампания е да подкрепим  децата в това те да станат по-активни, толерантни, добри и в същото време непримирими към насилието във всичките му форми в детското ежедневие.

Част от философията на Националната кампания е, че социалният работник/възпитателят влизат в ролята на ментори – те само напътстват процеса на организиране на децата, като ги запознават с информация  за това, какво е позитивна среда и същевременно се обявяват срещу насилието в групата. Менторите запознават децата и с възможността да посетят сайта на кампанията (www.detsabg.eu), чието Всички, които се включат, се обявяват срещу агресията и тормоза както в реалния, така и във виртуалния свят. Основният принцип е: „Прави на всички около теб това, което искаш да ти се случи на теб“.

Подробности за кампанията и участието на децата ще намерите на сайта www.detsabg.eu, който предстои да бъде активен скоро след започването на новата учебна 2018/2019 година. Предстоят изненади и тематични предложения, така че моля следете сайта и бъдете активни.

Вярвам, че всички деца заслужават да живеят в приятна и спокойна среда. Вярвам, че децата могат да изградят своя живот без насилие, защото всяко дете заслужава това и ние възрастните трябва да ги подкрепим.

В заключение ще Ви припомня три свещени думи, без които не би било възможно да направим нито стъпка напред, а именно: обич, човещина, доброта. Дълбоко в себе си вярвам, че взаимната ни работа ще бъде ползотворна, а поведението ни – проактивно. Нека всички заедно станем пример за подражание и мобилизираме действията си в посока изграждане на едно добро общество за нашите деца. Нека оставим по много от себе си у всяко дете, което възпитаваме, отглеждаме и лекуваме – по много, но само и единствено в позитивен контекст, чрез професионализъм и всеотдайна любов.    

 

            С УВАЖЕНИЕ, /п/

                              Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ