Отговор на Министерство на здравеопазването по повод изпратено писмо с предложения от Съвета на децата към ДАЗД

11.09.2016г.

Министерство на здравеопазването подкрепя провеждането на съвместни инициативи с представители на Съвета на децата към ДАЗД с цел повишаване на информираността, знанията и уменията на подрастващите за превенция на рисковите фактори за здравето.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/25-01-27_-_mz.pdf" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.