Отговор на Министерство на здравеопазването по повод изпратено писмо с предложения от Съвета на децата към ДАЗД

11.09.2016г.

Министерство на здравеопазването подкрепя провеждането на съвместни инициативи с представители на Съвета на децата към ДАЗД с цел повишаване на информираността, знанията и уменията на подрастващите за превенция на рисковите фактори за здравето.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/25-01-27_-_mz.pdf" download="all" viewer="google"]