Открит бе първият в България Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм

29.09.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева присъства на откриването на първия в България Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм.

Центърът е създаден от Сдружение „Аутизъм днес“ с подкрепата на Столична община и много дарители. Специално обучен екип от специалисти ще работи с около 40 деца, ще се прилага разработената от Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти програма.

Целта на Центъра е да подобри комуникацията, разбирането и социализацията на децата от аутистичния спектър, да създаде мотивация, знания и умения, чрез които те да комуникират с външния свят. Методите, основани на приложния поведенчески анализ са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства.

„Наш ангажимент като представители на държавните институции и местната власт е да подкрепяме организации като Сдружение „Аутизъм днес“, за създадем заедно по-добри условия и възможности за развитие на тези деца и за подкрепа на семействата им", заяви при откриването г-жа Ева Жечева.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.