Отношението към детската агресия е независимо от етноси и социални групи

21.09.2017г.

ам-председателят на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Валентин Димитров коментира детската агресия и причините, които я провокират в студиото на "Хоризонт до обед" по БНР, днес.
Димитров беше категоричен в това, че при проява на агресия децата не бива да се делят на етноси и социални групи. Той уточни, че ДАЗД не е правораздавателен орган, и че съдът е институцията, която се произнася в такива случаи, но подчерта, че не бива децата да бъдат отблъсквани от училището.
Случаите на проява на агресия са резултат от цялостното възпитание и моделите, които децата възприемат за правилни в обкръжаващата ги среда , сподели д-р Димитров. Той не пропусна да подчертае, че днес правата на учителите са отнети, и те нямат инструмент, с който да извоюват респекта на учениците към себе си.

Зам-председателят на ДАЗД говори и за родителските комфликти,  отразяващите се като последствия върху децата. В студиото на БНР той коментира статистиката изнесена от ДАЗД, но сподели, че това са случаите, които са достигнали като сигнал до агенцията, но остават и много недостигнали до Държавната агенция случай.

Какви са предприетите мерки за справяне с проявата на агресия и връщането на учителското достойнство, можете да чуете в приложения към текста линк.

http://bnr.bg/post/100875633/d-r-v-dimitrov-uchenicite-se-chuvstvat-bez…

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.