От началото на 2022 г. до 25 октомври обажданията на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД са над 23 хиляди

От началото на 2022 г. до 25 октомври обажданията на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД са над 23 хиляди

29.10.2022г.

Днес, 29 октомври, отбелязваме 15 години от Решение 2007/689/EC на Европейската комисия, с което препоръчва на държавите-членки да запазят номер 116 111 за национални телефонни линии за деца. От 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето изгради и поддържа Национална телефонна линия за деца с храмонизиран номер 116 111. Чрез линията на ДАЗД децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени 24 часа, 7 дни в седмицата, анонимно, и безплатно. НТЛД 116 111 е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.
„Стотици хиляди са приетите обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111 за тези 13 години, примерите за щастлива развръзка след потърсена помощ на Линията, са много. Необходимо е възрастните да разберем, че децата имат нужда да споделят, да бъдат чувани. Те имат своите емоции, страхове, притеснения, изживявания и потребността да говорят за тях. Трудно е в забързаното ни ежедневие да намираме време за всичко, свързано с отглеждането на деца, затова НТЛД 116 111 е изключително важна. На нея децата и възрастните, които не са безразлични към нечия детска съдба, винаги ще бъдат изслушани и ще получат подкрепа“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
23162 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД за периода 01.01.2022 г. – 25.10.2022 г. Проведени са близо 6100 консултации, 919 са сигналите за дете в риск. Най-много от тях – 633 са за насилие над дете. Сред другите причини за подаване на сигнал на НТЛД 116 111 са просия – 57,  както и за дете в риск от самонараняване – 21. Запазва се тенденцията децата да търсят консултантите на Линията най-често за проблеми във взаимоотношенията по между им.
В едно от обажданията момиче споделя притесненията си, свързани с новата учебна година. Причината е, че  по думите й през изминалата, съученичките й я отхвърлят. Разказва, че бивши нейни приятелки я обиждат и огорчават пред децата от нейния клас и те странят от нея. Страховете, които споделя е, че ситуацията отново ще се повтаря. Това я кара да се чувства самотна и самата тя вече да не иска да общува с връстниците си. Получавайки подкрепа от консултанта на Линията, детето е насърчено да  погледне на започващата учебна година като на нова възможност да развие различни взаимоотношения със съучениците си. Насочена е при необходимост да търси подкрепа от класен ръководител и училищен психолог, но най-вече е посъветвана да споделя с родителите си, за да се чувства подкрепена и защитена.
В посочения период в над 1300 случая, децата са се обадили заради потребност от общуване, в 165 обаждания са търсили подкрепа и съвет заради въвличането им в родителски конфликти, в 35 са споделили за училищен тормоз. Във връзка с 29 октомври, Държавната агенция за закрила на детето започна информационни дискусии с ученици в страната за полезността на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД.