От следващата година Държавна агенция за закрила на детето и Националното сдружение на общините в Република България ще проведат

12.10.2017г.

Следващата година, паралелно със срещата на общините ще се проведе и среща на младежките общински парламенти, която ще бъде финансирана от Национално сдружение на общините в Република България.

Това решение се взе в Деня на българската община, когато представители на Съвета на децата, поздравиха Гинка Чавдарова, изпълнителен директор  на Национално сдружение на общините в Република България,  поднасяйки ѝ с благодарност за подкрепата,  специално изработено пано с техни пожелания и послания.