От следващата година Държавна агенция за закрила на детето и Националното сдружение на общините в Република България ще проведат

12.10.2017г.

Следващата година, паралелно със срещата на общините ще се проведе и среща на младежките общински парламенти, която ще бъде финансирана от Национално сдружение на общините в Република България.

Това решение се взе в Деня на българската община, когато представители на Съвета на децата, поздравиха Гинка Чавдарова, изпълнителен директор  на Национално сдружение на общините в Република България,  поднасяйки ѝ с благодарност за подкрепата,  специално изработено пано с техни пожелания и послания.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.