Офелия Кънева, Асен Марков и арх. Николай Диков съвмество откриха младежко изложение по повод Международния ден на младежта

13.08.2016г.

Вчера в парк „Възраждане“ председадателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, зам. министърът на младежта и спорта г-н Асен Марков и зам. кмета на район „Възраждане“ арх. Николай Диков откриха младежко изложение по повод Международния ден на младежта 12-ти август. Основен партньор на събитието е Център за развитие на човешки ресурси и Евродеск, със съдействието на Български спортен тотализатор и Софийски имоти“ ЕАД.

В младежкото изложение участваха повече от 15 организации, които демонстрираха и информираха младите хора за възможностите за участие в младежки програми, инициативи, обучения, стажове. Всички присъстващи на празника имаха възможност да се включат в различни работни ателиета, да видят как се управлява дрон, какво е „Структурен диалог“, да участват в интерактивни игри, форум театър и още куп други забавни дейности!

„Не може никой да ни спре, да си изкараме добре!“ това пък обещаха поп изпълнителите - Део, Лео и Играта, към които се присъединиха и група СкандаУ, за да се погрижат за доброто настроение на всички присъстващи.

[su_slider source="media: 4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.