Офелия Кънева : "Бъдете пример за следващите поколения шампиони"

18.09.2017г.

И тази година госпожа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето, бе официален гост на откриването на акедимичната година в Национална спортна академия. Госпожа Кънева пожела на студентите да бъдат пример за следващите поколения шампиони. Председателят на ДАЗД  и ръководството на НСА договориха Меморандум за подкрепа и развитие на доброволческата дейност на деца и младежи.[su_slider source="media: 7402,7403,7401,7400,7399,7398,7397" height="600"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.