Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: България и Исландия ще анализират детското участие за Ad Hoc Комитета по правата на детето

03.10.2016г.

<div class="single_news">

Само преди дни приключи първото заседание на Ad Hoc Комитета по правата на детето към Съвета на Европа в Страсбург, Франция. На заседанието специално участие взе председателят на ДАЗД Офелия Кънева, която представи българския модел за детско участие по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. В рамките на 3 дни г-жа Кънева се срещна с  г-н Мике Шуурман, координатор на EUROCHILD, с г-жа Леда Курсумба, детски омбудсман на Република Кипър, с г-жа Ина Верзиволи, председател на Албанската Държавната агенция за закрила на детето, създадена по българския модел и с г-н Торстен Афлербах, началник на екипа на специалния представител на главния секретар на Съвета на Европа по ромските въпроси.

Темите, които бяха обсъдени със всички тях бяха: детското участие и българският модел за детско участие; разпространение на българския модел сред членовете на EUROCHILD; законодателната рамка на детското участие в България; сътрудничество и партньорство по правата на децата, както и обмен на опит.

Целта на първото заседание на  Ad Hoc Комитета по правата на детето към Съвета на Европа беше обсъждане и приемане на правила за работата на Комитета; представяне на доклада от проведената в София международна конференция за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021, както и обратна връзка от детското участие в конференцията. На срещата се прие работния план за 2016-2017 г., представиха се и индикаторите за изпълнението на Стратегията за първите две години. Сред един от приоритетите на участниците залегна и разработването на ръководство за подкрепа и закрила на децата в дигитална среда и предприемане на действия за гарантиране правата на децата, засегнати от бежанската криза.

След тези ползотворни за ДАЗД, респективно и за България срещи, председателят на ДАЗД взе участие и в Международна конференция за алтернативни грижи за деца в Женева. Конференцията се организира от Международния институт по правата на децата и Центъра за изследване на детските права към университета в Женева. Целта на конференцията е предоставяне на възможности за взаимодействие между изследванията, политиките и практиките в сферата на алтернативната грижа за деца. Участието в тази конференция даде добра възможност за споделяне на българската практика, за запознаване с опита на другите страни в предоставянето на алтернативна грижа и предприемането на мерки за закрила, както и за планиране и координиране на политиките на национално ниво, свързани с гарантиране на най-добрия интерес на детето. Събитието е от изключителна важност и ще повлияе благоприятно върху провежданата реформа за грижа за децата в страната ни, която кореспондира и с Насоките за алтернативна грижа на децата на ООН.

По време на престоя в Женева г-жа Кънева се срещна с президента на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ Интернешънъл и с Ролф Видмер, президент на швейцарската международна социална служба. Утре предстои среща с г-н Шон Аюб, Генералния секретар на Международната социална служба. Срещите са свързани със съвременните очаквания към грижата за деца, в т.ч. в резидентните услуги; както и с динамичните процеси по движение на деца през границите.

</div>
Членове на Съвета на децата се включиха в отбелязването на 139-та годишнина от Освобождението на България. На 03 март представителите на младите хора поднесоха цветя пред емблематични паметници, свързани с историята ни. От името на децата венци в знак на признателност към всички, отдали живота си за свободата ни, положиха в гр. Перник - Йоана Захариева – председател на Съвета и в гр. Враца – Виктор-Кристиян Василев. След официалната церемония в своя роден град г-ца Йоана Захариева проведе среща с кмета д-р Вяра Церовска, като я запозна с дейността на Съвета и инициативите, които ще реализират членовете му през настоящата година. [/su_slider]

[su_slider source="media: 4022" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]