Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: До момента не са констатирани нарушения в религиозните училища в страната

24.11.2016г.

Успяхме да създадем много сложна на пръв поглед методика за проверка на територията на духовните училища, както и да я съгласуваме адекватно в дирекция "Вероизповедания" към МС, тъй като е много важно усилията ни да бъдат обединени  и синхронизирани, а не частични.  Това обясни в предаването "Хоризонт до обед" председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) <strong>Офелия Кънева</strong>, която преди два месеца в ефира на "Хоризонт" съобщи, че експерти на Агенцията започват проверки в религиозните училища у нас.
<div>Такъв тип проверки предстоят през декември и в четири духовни образователни заведение в страната - Софийска духовна семинария, Пловдивска духовна семинария, както и в Средното общообразователно училище "Нювваб" в Шумен  и в Мюсюлманското училище "Сайт Паша" в Русе, информира Кънева. До момента е било проверено само духовното средно училище в Момчилград, където не са били констатирани нарушения, <em>включително за прокарване на радикализъм, </em> допълни тя.</div>
<div>Една от причините цифрата на децата в риск да бъде количествено по-висока е че административните органи работят по-добре последните години по регистрирането на тези случаи, обясни председателят на ДАЗД:
<em>Откриват се повече такива случаи, подават се по-адекватни сигнали за тях, като така ние имаме по-голяма възможст да се включим в тях, да работим по тях и да ги отчитаме. </em></div>
<div>По повод втория етап от деинституционализацията на деца, който трябва да стартира в края на годината, Кънева посочи, че не бива да се допуска преместване на деца в Центрове от семеен тип, както при първия етап:
<em>Ние създаваме грижа - по най-добрия оценяваме къде е точното място на децата в този конкретен момент, койтоне е завинаги, тъй като след една година може да има по-адекватно място за тях. </em></div>
<div><em>Вторият етап предвижда да обхване мерки и дейности за до 7 000 деца, като фокусът върху инситтуциите е в две основни насоки -  домовете за деца, лишени от родителски грижи, където имаме по-малко от 700 деца, и домовете за медико-социални грижи за деца, където имаме също около 600 деца, </em>допълни Кънева.</div>
<div>https://soundcloud.com/sacp-government/ofeliya-kneva-do-momenta-ne-sa-k…;