Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева, д-р Валентин Димитров, Камелия Николова и Илиана Христова представиха приоритетите на ДАЗД за 2017 година на регионална

29.05.2017г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, заместник председателят на ДАЗД д-р Валентин Димитров, Камелия Николова, директор на главна дирекция „Контрол правата на децата“ и Илиана Христова, директор на дирекция „Политики и програми за детето“ участваха във втората за годината регионална среща с местната общност в Благоевград. Срещата се проведе в община Благоевград, а на нея присъстваха Христина Шопова<strong>, </strong>заместник кмет по култура и хуманитарни дейности в община Благоевград, Ася Велкова, главен секретар на областна администрация Благоевград, заместник кметове на общини от региона, директори на училища, представители на Отдел „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане, директори на читалища и спортни клубове.

Целта на срещата беше запознаване на всички местни структури – държавни, общински, неправителствени и бизнес организации от област Благоевград, работещи с деца, с трите приоритета на Държавната агенция за тази година.

Офелия Кънева представи на присъстващите първия приоритет на ДАЗД, а именно детското участие в правенето на политика за деца. „Не мога да си представя да правя политика за деца, без участието на самите деца в нея. За това активно ни помагат децата от Съвета на децата към ДАЗД, които разглеждат всички нормативни актове от закон до указание и след това дават своите препоръки и идея по тях, които ние след това изпращаме до съответните министерства“.

Втория приоритет разгръщане на политиката за деца към всички деца и въвличане на професионалните общности бе представен от Камелия Николова, директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето, а третият приоритет от Илиана Христова, директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Председателят на ДАЗД сподели с присъстващите, че през последните години агенция основно е съсредоточила работата си предимно за децата в риск, а от всички останали деца е абдикирала. "Целта ни е да направим така, че нито едно дете в България да не се чувства неподкрепено в развитието на своя талант или в своите нужди. През тази година ще положим усилия, така че децата в България да могат да се ползват от възможностите, с които разполага държавата", каза още Офелия Кънева.

[su_slider source="media: 2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]