Офелия Кънева : "Заедно е по-добре"

08.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">"Заедно е по-добре" с тези думи председателят на Държавна агенция за закрила на детето Офелия Кънева посрещна децата, които са част от 17ия Евроазиатски семинар посветен на правата на децата.</p>
<p style="text-align: justify;">Деца от 33 държави ще дадат своите становища по международното партньорство, по защита на децата от уязвими групи и участието им във взимането на решения.</p>
<p style="text-align: justify;">За първи път в семинар на АСЕМ вземат участие деца от страните - членки на форума. Идеята за това е на Държавната агенция за закрила на детето, като част от усилията да се предадат добрите практики, които България прилага във включването на децата в процеса на вземане на решения.</p>
[su_slider source="media: 7701,7700,7699" limit="13" height="600" title="no" speed="2500"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.