Офелия Кънева изпрати поздравителен адрес на автора психолог Стоичко Миличин на представянето на новата му книга „Огледало без рамки“

13.12.2016г.

Вчера вечерта в клуб „Перото“ бе представена новата книга на автора психолог Стоичко Миличин „Огледало без рамки“.

Книгата поднася мъдрост, натрупана и споделена през духовните търсения, личния и професионален опит на автора. Чрез езика на Луис Карол през преживяванията на Алиса се разкриват малките стъпки и знания как чрез личното си равновесие да превърнем щастието в ежедневие.

„Вярвам, че представеното днес произведение е своеобразно отражение на стойностите и целите, които всички ние трябва да отстояваме в името на една по-добра среда за отглеждане и развитие на децата ни“. Това бе прочетено от приветствения адрес, изпратен от председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева. И още:  „Като председател на Държавната агенция за закрила на детето искрено адмирирам дългогодишната Ви дейност, отправена в помощ и подкрепа на лицата в нужда. Партньорството Ви с Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Асеновград и утвърдената от Вас и екипа Ви благотворителна кауза, изцяло съвпадат с приоритетите, които Държавната агенция поставя за 2017-та година“.

„Огледало без рамки“ е един съвременен прочит на  „Алиса в огледалния свят“ или как да обичаме хората и целия свят – такъв, какъвто е: несъвършен, неопознат и неповторим.

[su_slider source="media: 3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.