Офелия Кънева: Има ръст на насилието сред деца, но това е заради по-доброто отчитане

06.04.2017г.

Отчита се ръст на насилието, свързано с деца, но това е поради по-добрия синхрон между институциите и не означава, че действително е то е по-високо, каза в предаването "Преди всички"<strong> </strong>председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

Кънева отбеляза, че тази статистика не означава, че на всяка цена има ръст на физическото насилие. Тя подчерта, че не става въпрос за бум на насилието в училище, а за адекватност на администрациите и много добра синхронизираност на системите, които досега поотделно са работили по наблюдението и реагирането спрямо насилието.

Офелия Кънева изнесе данни, които показват 89% ръст на насилието сред деца на базата на наблюдението и контрола, който агенцията реализира. Това става и чрез тематични проверки в училища от малки населени места и средно големи населени места. В 80% от случаите екипът в училищата работи със семействата на учениците. Това според Кънева е изключителен показател.

Относно мерките за справяне с насилието в училище, тя коментира, че често се споменава преместване на детето от един клас в друг. Според нея понякога това е решение - когато институциите късно са се намесили и нещата действително са изпуснати, както и когато средата не е в подкрепа на детето. Това е решение и когато институциите не са имали възможност да повлияят и да подпомогнат всички деца в тази среда.

Офелия Кънева отбеляза, че по-често казусът се решава с разширената работа с родителите и семейството и с намесата на външни експерти. Затова според нея един от най-успешните методи за справяне с конфликти в училище е привличането на допълнителни специалисти, на които да се доверят и които да работят с децата извън територията на училището.

http://bnr.bg/post/100816858/ofelia-kaneva-ima-rast-na-nasilieto-sred-d…

&nbsp;

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.