Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров взеха участие в Осемнадесета Националната конференция на ОПЛ и педиатрите в Слънчев бряг

22.05.2017г.

Председателя на ДАЗД Офелия Кънева и заместник председателя д-р Валентин Димитров взеха участие в Осемнадесета Национална конференция за ОПЛ и педиатри с международно участие, която се проведе в к.к. Слънчев бряг между 19 до 21 май 2017 г.

На всички присъстващи бяха раздадени малки книжки, изработени от експертите на ДАЗД, които съдържат информация за социалните услуги в общността за деца до 18 години. Информацията е изключително полезна и е в помощ на общопрактикуващите лекари и на педиатрите, защото съдържа всички услуги, адреси, телефони и лица за контакти в дадената област от страната.

Офелия Кънева представи на присъстващите 3-те приоритета на Държавната агензия за закрила не детето за 2017г, а именно – участие на децата в правенето на политика за деца, разгръщане на политиката за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности.

Д-р Валентин Димитров сподели с педиатрите и общо практикуващите лекари за Националната телефонна линия за деца 116 111, на която могат да се подават сигнали за деца в риск, и която национална линия работи 24 часа в денонощието и е безплатна за всички абонати в страната. Чрез нея бързо, лесно и без излишна административна тежест могат да реагират всички органи по закрила в рамките на 24 часа, особено когато говорим за дете в риск.

По време на дискусията се повдигнаха въпроси свързани с ваксинацията на децата, с проблема с деца раждат деца и с темата за агресията в училище. И г-жа Кънева, и д-р Димитров заявиха, че темата за ваксинацията не подлежи на коментар и това е нещо, зад което всички институции стоят заедно. Относно проблема деца раждат деца, Офелия Кънева представи една справка от извършена проверка от ДАЗД, от която стана ясно, че всички деца, родени от деца не са изоставени от семействата и за тях се полагат всички необходими грижи. Проблема е в това, че тези майки – деца, след това не се връщат в училище, не продължават образованието и остават завинаги да разчитат на социални помощи.

Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров разказаха пред присъстващите, че агресията в училище всъщност е проблем на цялата държава – и на родителите, и на преподавателите, и на органите по закрила на детето, и на медиите, и на неправителствените организации. И че всички заедно трябва да вземем необходимите превантивни мерки, за да не се допускат повече подобни инциденти.

[su_slider source="media: 2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]