Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров участваха в конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения

15.05.2017г.

<div class="single_news">

Днес, по повод 25 години дипломатически отношения между България и Азербайджан се проведе конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения. Перспективи за двустранно партьорство и многостранно сътрудничество“. Конференцията беше организирана от посолството на Азербайджан у нас.

В нея присъстваха председателя и заместник председателя на ДАЗД Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров, всички представители на дипломатически мисии у нас, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси, посланичката на Република Азербайджан у нас д-р Наргиз Гурбанова.

Специално обръщение направиха министърът на външните работи на Република Азербайджан и главен отговарящ за Европейския съюз и Световната търговска организация г-н Махмуд Мамед-Кулиев.

Основното, което беше отбелязано е, че трябва да се работи в посока на разширяване на контактните точки между двете държави, перспективите и новите идеи за продължаване на тези отношения.

[su_slider source="media: 2954" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

</div>