Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров участваха в конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения

15.05.2017г.

<div class="single_news">

Днес, по повод 25 години дипломатически отношения между България и Азербайджан се проведе конференция на тема „България и Азербайджан: 25 години дипломатически отношения. Перспективи за двустранно партьорство и многостранно сътрудничество“. Конференцията беше организирана от посолството на Азербайджан у нас.

В нея присъстваха председателя и заместник председателя на ДАЗД Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров, всички представители на дипломатически мисии у нас, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси, посланичката на Република Азербайджан у нас д-р Наргиз Гурбанова.

Специално обръщение направиха министърът на външните работи на Република Азербайджан и главен отговарящ за Европейския съюз и Световната търговска организация г-н Махмуд Мамед-Кулиев.

Основното, което беше отбелязано е, че трябва да се работи в посока на разширяване на контактните точки между двете държави, перспективите и новите идеи за продължаване на тези отношения.

[su_slider source="media: 2954" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.