Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева награди доброволците, помогнали в дейността на ДАЗД през годината

14.12.2017г.

<p style="text-align: justify">Държавната агенция за закрила на детето  награди доброволци заради помощта им в дейността на институцията. Конкретно те бяха отличени и заради участието в организацията на две много важни събития в дейността на ДАЗД през 2017 г., а именно Евроазиатския форум за правата на децата и Научна конференция, проведена съвместно с Пловдивския университет. Церемонията по награждаването на доброволците се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет, а посланието към отличените бе повече от ясно, че с труда си те съдействат за важна кауза.</p>
<p style="text-align: justify">„Изборът да сме в тази зала не е случаен. Символът да сме тук, където министър-председателят награждава всички официални партньори на държавата, не е случаен. Защото вашият труд, ваша та всеотдайност, вашата подкрепа в специалните моменти на нужда в програмата, посветена правата на децата на България, заслужават тази чест", с тези думи председателят на ДАЗД Офелия Кънева се обърна към доброволците.</p>
<p style="text-align: justify">„Всеки един от вас заслужава цялата благодарност, затова, че с много себеотдаденост и много сърце участва в две специални събития за България - едното е свързано с Евроазиатския форум за правата на децата, който създаде един различен ракурс в световната практика за правата на децата и носи българския знак в световната история. Без доброволците нямаше да можем да се справим толкова добре. Чрез него България се превърна в крайъгълния камък в правенето на политика за деца. Организирането на научната конференция с международно участие, съвместно с Пловдивския университет, в която се включиха представители от научните среди от цялата страна, а и от извън страната, беше най-амбициозното научно събитие в хуманитарния свят през 2017 г. Беше най-посетеното, най-активно подкрепеното, с много високо ниво - средностатистическият участник бе с ниво доцент. Подчертано позитивно събитие, от което се произведоха много продукти, които в рамките на броени седмици ще бъдат част от пренаписването на академичното съдържание за допълнителна квалификация на професионалисти, работещи с деца. Това са ключови събития, защото с тях прекъснахме лошите тенденции, които са били трупани през годините", допълни председателят на ДАЗД.</p>
<p style="text-align: justify">Кънева подчерта, че именно благодарение на участието на доброволците се е получила екипна работа.</p>
<p style="text-align: justify">„Такива практики се случват много трудно в нашата страна. Обикновено работим поотделно. Чрез нашето сътрудничество обаче ние показахме, че заедно е по-добре. Резултатите се случват по-бързо, не само за нас, а имат и своя ракурс в световен мащаб.В този смисъл доброволчеството наистина трябва да бъде подчертавано като възможност за развитие на младия човек и като възможност за управление на процеси, които са с обществена значимост", допълни Офелия Кънева .</p>
&nbsp;