Офелия Кънева: "Наистина се чувствам като у дома си на този форум и същевременно си давам ясна сметка за отговорността, която носим към

07.06.2017г.

Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето участва в откриването на НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ“. Форумът бе открит от председателят на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев, които приветства всички присъстващи и гости с добре дошли и изрази своята благодарност за подкрепата в организирането на този форум. След него думата бе дадена на заместник - министър на труда и социалната политика Росица Димитрова и на председателят на Държавна агенция за закрила на детето Офелия Кънева. "Наистина се чувствам като у дома си на този форум и същевременно си давам ясна сметка, отговорността която носим, към децата на България. Все повече съм убедена, че всички заедно трябва да подкрепим участието на децата в правенето на политика за деца". Това сподели с присъстващите Офелия Кънева.

На откриването на националният форум присъстваха още заместник - министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов, Джеймс Кроу, президент на ЕАСПД, доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор  на  Национално сдружение на общините в Република България, Стоян Пасев, областен управител на Варна и Коста Базитов, заместник-кмет на Варна.

[su_slider source="media: 2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.