Офелия Кънева откри в Стара Загора третото заседание на Съвета на децата

29.09.2017г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева откри третото изнесено заседание на Съвета на децата, което се провежда в Стара Загора от 29.09. до 02.10.2017 г.

,,Участието на децата във взимането на решения по въпросите, които ги засягат, е приоритет на правителството. Казуси, които касаят деца, не бива да се обсъждат без участието на деца“, подчерта в приветственото си слово г-жа Кънева. Тя насърчи участниците в Съвета да отстояват мнението си и гарантира, че ще направи всичко възможно мнението им да не бъде повлияно от възрастните.

България е сред водещите страни, които налагат модела на детското участие. Ако има нещо, в което сме лидери в световен мащаб, това са именно практиките за ангажираността на децата при формирането на политиките за тях. Най-добрите решения можем да вземем само заедно с децата, а не като им ги наложим, обясни г-жа Кънева.

17 са новите членове на Съвета за децата, които в Стара Загора за пръв се запознават с колегите си. Те са избрани на мястото на членовете, които вече са навършили 18 години. Мандатът на новоизбраните членове е двугодишен.

Разбирам отговорността, която всеки от членовете на Съвета поема – не само за себе си, но и за всички деца от областта, която представлява. Ще бъда съпричастна с вас, подчерта председателят на ДАЗД.