Офелия Кънева отправи покана към г-н О‘Флаерти да участва лично в научно-практическата конференция “Децата и медиите”

18.09.2017г.

Днес, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева се срещна с Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права Майкъл О`Флаeрти. По време на срещата г-жа Кънева подчерта напредъка на България в областта на правата на децата и отправи покана към г-н О`Флаeрти за участие в научно-практическата конференция “Децата и медиите”, която ще се проведе на 8 и 9 ноември 2017 г. в рамките на 17-тия семинар на ASEF (фондация “Азия – Европа”) “Правата на децата” – част от Официалния календар на Българското председателство на ЕС.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Държавната агенция и Агенцията на ЕС за основните права, както по време на председателството на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г., така и след това. По време на срещата се дискутираха основните теми, които са приоритет на България по време на председателството, както и възможностите за реализиране на тематични анализи от страна на Агенцията на ЕС по основните права в областта на детското участие.

Екипът на Агенцията на ЕС за основните права се ангажира да осигури набор от наръчници по правата на децата на български език, които Държавна агенция за закрила на детето да разпространи сред висшите учебни заведения и професионалните среди.