Офелия Кънева: Пет деца се оплакаха от тежки раници |

10.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">- Госпожо Кънева, преди дни момиче, израснало в дом за сираци, направи опит за самоубийство. Антония е пълнолетна, но сме чували и за случаи, когато деца прибягват до подобни решения. Колко са сигналите деца при вас и има ли такива, свързани със самоубийство?- Най-често сигналите от деца се подават на Националната телефонна линия за деца 116111, но има случаи на подадени такива с писмо по поща, чрез сайта на агенцията и, разбира се, в приемно време или по телефон. Децата се обаждат на 116 111 не само за да подадат сигнал, но и за да се консултират, да споделят проблем, който не могат да обсъдят с родители, учители, близки и приятели. От няколко седмици работи онлайн формата за подаване на сигнали през новия сайт на Държавната агенция. С радост установявам, че тя работи ефективно. И въпреки че не е популяризирана все още активно, вече има подадени над 100 сигнала чрез този инструмент, много от които от деца. През настоящата година консултантите на Национална телефонна линя за деца и тийнейджъри са били потърсени най-често от деца - над 6000 пъти, като преобладаващо консултациите са били свързани с любовни връзки и сексуални взаимоотношения, следвани от семейни проблеми и търсене на информация и едва след тях са тези, свързани с насилие. Има и обаждания на деца, в които те споделят за желанието им да се самоубият.- Агресията от страна на родителите причина ли е да искат да посегнат на живота си?- В най-съществена част от случаите децата не споделят с никого, а за насилието сигнализират съседи, роднини и други очевидци на случващото се. Една част от децата споделят с родител, с приятел или с учител. В случаи на насилие върху тях децата отключват поведенчески проблеми, които се изразяват в бягство от дома, употреба на наркотични вещества. Единични са случаите на самоубийство. Повечето деца се затварят в себе и не желаят да общуват с възрастни. Често децата стават агресивни към своето обкръжение, а в някои случаи проявяват и автоагресия. В тази връзка Държавната агенция провежда активна кампания за популяризирането на Националната телефонна мрежа за деца и тийнейджъри 116 111, на която специалисти приемат сигнали от всяка точка на страната, консултират и оказват подкрепа по всяко време на денонощието - за да може да има консултант по всяко време на денонощието до всяко дете, което има нужда да сподели - където и да се намира в страната.- Кои са най-честите форми на родителски тормоз над децата?- Неглижирането е най- честата форма на родителски тормоз, предвид статистиката от началото на 2017 година, следва физическото и психическо насилие спрямо деца, като последните две са често комбинирани. Психическото насилие най-често се изразява в конфликти между родителите, на които стават свидетели децата.- Какви са най-честите причини за детска агресия?- В повечето от случаите причината, провокираща агресията у едно дете, е преживяно насилие предимно в семейството му. Агресия може да се прояви и когато детето бива свидетел на упражнявано насилие върху единия родител от страна на другия, както и в училище. Често децата биват въвличани в родителски конфликти, които стават причина за проява на агресия. Агресията се отразява изключително негативно върху психиката на децата и много често деца, свидетели или жертви на агресия, се проявяват като агресори в бъдеще. Държавната агенция ръководи между-институционална работна група, която мониторира, координира работата на институциите по изпълнение на конкретните мерки и дейности, които са заложени за справяне с насилие и агресия над деца, в Националния план за изпълнение на Националната програма за превенцията на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.). Един от приоритетите ми като председател на Държавна агенция за з а -крила на детето е да подпомогнем професионалистите, работещи с деца на терен, да се познават помежду си. Това ще спомогне работата да върви в синхрон и в полза на всяко дете ежедневно.- Какво показват проверките на децата на гурбетчиите - колко деца си казват лека нощ с родителите си по скайп?- Статистиката сочи, че случаите на деца с родители емигранти, оставени на грижите на трети лица, по които са работили социалните служби през 2015 и 2016 година, са общо 2206. Най-голям брой на деца, оставени на грижата на трети лица, е регистриран в гр. Шумен - 183. Най-малко са случаите в Габрово. Все още нямам увереност, че всички деца на мигранти са видими за системата за закрила.- Какви мерки ще се вземат за тези деца?- При случай на подаден сигнал за дете в риск към държавната агенция експертите сигнализират институциите, които работят в сферата на закрила на детето, съобразно компетентността им и възможността да окажат допълнителна подкрепа за отпадане на риска за детето. Проследяваме дали социалните работници са извършили проверка на семейната и социалната среда, в която пребивава детето. При установена липса на родител детето бива настанено в семейство на близки или роднини. Тази мярка е законово регламентирана в Семейния кодекс, която дава правото на близките да представляват детето пред училищни институции и здравни заведения легитимно. Важно е да уточня, че предоставянето на родителски права чрез пълномощни и декларации не е законосъобразно. Всички тези предприети мерки не лишават родителите от права. <strong>Държавната агенция за закрила на детето </strong>извършва интегрирани проверки, чиято цел е да се установи какви проблеми имат тези деца и как се намесват системите, за да ги подкрепят. За нас е важно да не се допусне детето да бъде въвлечено в рискова среда.- Наскоро четвъртокласничката Теодора се обърна към вас за тежката си раница. Как се разви случая?- Работя по този казус от края на предходната учебна година. Желанието ми беше институциите да са по-ефективни преди началото на 2017/2018 учебна година. Очевидно обаче беше нужно именно гласът на децата да бъде чут, за да бъдем по-ефективни във взаимодействието си! Не случайно участието на децата във взимане на решения, които ги касаят, в изразяването на мнение по въпроси, които ги касаят, е приоритет на държавната агенция за 2017 година. От изключителна важност е да чуем и вземем предвид мнението и предложенията на децата. Радвам се, че Теодора подаде сама сигнал в държавната агенция. Това показва, че децата познават правата си и търсят решение на проблемите си. Съветът на децата, който е консултативен правителствен орган, съставен само от деца, също така ще излезе със своето становище по темата, след което становището на децата ще бъде предоставено на заседание на Националния съвет за закрила на децата, съгласно чл. 4 от устава на Съвета на децата. В качеството си на орган по закрила държавната агенция изиска становище по казуса и от Министерството на образованието, както и от Министерството на здравеопазването, с които работим съвместно и се радваме на добра координация. Удачно е да допълня и че като председател на <strong>Държавната агенция за закрила на детето </strong>в рамките на учебната 2017/2018 г. инициирам срещи с всички директори на училища в България. Вече съм успяла да се срещна с почти 100 директори. Предстоятоще много срещи в цялата страна. Ключовата дума към решението на този проблем за мен е „заедно".- Има ли други такива жалби?- Първият сигнал за тежка раница, подаден от дете, е през 2010 година, след това три години по-късно има още една жалба. След писмото на Теодора при нас постъпиха още две жалби за тежки раници. Всичките са за тегло между 7 и 8 килограма.- За какво друго се оплакват децата?- Често децата питат и за възможностите за пребиваване на обществено място след 22,00 часа или напускане на страната без родител. Немалко са запитванията за възможности за подкрепа на изявени деца - такива, които се справят по-добре от връстниците си в определена научна област или в изкуството. Също така имаме запитване дали може деца, настанени в резидентна социална грижа, да могат да имат връзка. Ако мога да си позволя личен коментар, децата по-скоро търсят информация и път към решение, почти не се оплакват в случаите, в които търсят държавната агенция. Но когато говорим за възрастни - обърнали се към агенцията, обаче подходът е точно обратен.</p>