Офелия Кънева, председател на ДАЗД , взе участие на IV-та световна конференция за изкореняване на детския труд, организирана от

18.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">На Четвъртата световна конференция за изкореняване на детския труд, която се проведе в периода 14-16 ноември 2017 г. в Буенос Айрес, г-жа Офелия Кънева предложи  да стартира представянето на сертификата, за стоки изработени без детски труд, сред Съвета на децата, който е правителствен консултативен орган в България, и да информира  международната общност за станивището на бъдещите поколения.</p>
<p style="text-align: justify;">Конференцията е продължение на усилията на страните, присъединили се към глобалното движение за премахване на детския труд.</p>
<p style="text-align: justify;">В рамките на Целите за устойчиво развитие 2030 г. за държавите-членки на ООН един от основните приоритети е предприемането на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 година на детския труд във всичките му форми.</p>
<p style="text-align: justify;">По време на конференцията носителят на нобеловата награда за мир Кайлаш Сатяртни  подчерта, че всеки от нас е способен да промени съдбата  на едно дете всеки ден.  Госпожа Кънева, покани г-н Сатяртни да посети България, а той остана очарован от идеята, защото не е бил в България.</p>
<p style="text-align: justify;">По време на посещението си в Аржентина г-жа Кънева проведе работна среща с първия секретар на труда и социалната закрила в Аржентина г-н Мигел Анхел Понте. Той беше впечатлен от конкретните резултати, до които водят мерките предприемани в България. Г-жа Кънева отправи покана за посещение на г-н Понте в България. Той с радост я прие.</p>