Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева, председател на ДАЗД в интервю за "Дарик кафе": Българските деца в Обединените нации

18.07.2017г.

Офелия Кънева е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя ни гостува отново за да разкаже за участието си в Икономическия и социален съвет на ООН, заседание, в което взе участие и нашата страна.

Офелия Кънева е представила там модела на работата с децата в България и по-специално за работата на Съвета на децата към ДАЗД.

Българският опит за работата на Съвета на децата е приет изключително добре, особено в частта как мнението на децата променя и политическия ред.

Нашата работа с деца е получила много висока оценка на този форум и нашият опит е възможно да се прилага и в други страни.

А днес в НС ще се проведе и кръгла маса свързана с агресията при децата и родителските конфликти.

http://darikradio.bg/balgarskite-deca-v-obedinenite-nacii.html#parent=s…