Офелия Кънева, председател на ДАЗД в интервю за "Дарик кафе": Българските деца в Обединените нации

18.07.2017г.

Офелия Кънева е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя ни гостува отново за да разкаже за участието си в Икономическия и социален съвет на ООН, заседание, в което взе участие и нашата страна.

Офелия Кънева е представила там модела на работата с децата в България и по-специално за работата на Съвета на децата към ДАЗД.

Българският опит за работата на Съвета на децата е приет изключително добре, особено в частта как мнението на децата променя и политическия ред.

Нашата работа с деца е получила много висока оценка на този форум и нашият опит е възможно да се прилага и в други страни.

А днес в НС ще се проведе и кръгла маса свързана с агресията при децата и родителските конфликти.

http://darikradio.bg/balgarskite-deca-v-obedinenite-nacii.html#parent=s…

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.