Офелия Кънева : Развитите демокрации вземат пример от България по отношение на детското участие във вземането на решения

07.11.2017г.

[audio mp3="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/11/2017_11_07_BNR_Radio_Sof…]
<p class="x_MsoNormal">Днес в София се открива Европейско-азиатският форум “Човешките права и децата“ под егидата на АСЕМ - най-голямата организация за сътрудничество между Азия и Европа. Сред лекторите на семинара са Микико Отани, член на Комитета на ООН за правата на детето, Ставрос Ламбринидис, специален представител на Европейския съюз за правата на човека, проф. Тон Льофарт, председател на УНИЦЕФ по правата на детето. Основните теми на семинара са международното партньорство и държавната помощ за оцеляване и развитие, защитата на уязвимите деца и участието на децата в процеса на вземане на решения. <b></b></p>
<p class="x_MsoNormal">Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева заяви пред Радио София, че участници от 53 държави от Азия и Европа ще участват в дебатите по проблемите на правата на децата през следващите дни. Във форума са включени експерти на изключително високо ниво. В три насоки ще бъде фокусирано вниманието - международното партньорство и грижите на държавите за децата, работата с деца от уязвими групи и подкрепата за тях и участието на деца във взимането на решения, които пряко ги засягат. Ние, като домакини, действително провокирахме високото ниво на експертиза, което посрещаме, защото посрещаме успоредно с експертите и деца от всички държави-членки, които ще дебатират по абсолютно същите теми и паралелно с възрастните експерти ще представят свои заключения и свои препоръки към държавите от Европа и от Азия. Никога на подобен форум на висок ранг не е давана възможност децата официално да имат свое становище, коментира още Офелия Кънева.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.