Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева се обяви в подкрепа на медиацията

27.09.2017г.

Oфелия Кънева, преседател на Държавна агениця за закрила на детето участва в националната конференция “Mедиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото”, която се проведе на 27 септември в Съдебната палата. В конференцията участваха и председатели на окръжни съдилища, представители на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Народното събрание.   Госпожа Кънева призова аудиторията да се концентрира върху конкретни ангажименти в подкрепа на медиацията, които да са построени в реални срокове и да са публично обявени, за да могат да бъдат проследявани и подкрепяни. Тя настоя да се направи последваща оценка на закона за медиацията. Ангажира се с провеждането на мониторинг и реализирането на тематична проверка за обследването на включването на медиацията при разрешаване на родителски спорове, от които децата биват поставени в риск. Офелия Кънева представи безпрецедентното споразумение между Съвета на децата и Висшия адвокатски съвет и се ангажира в активното популяризиране на медиацията, като покани медиаторите да се включат в отбелязването на дните на правата на детето през ноември.

Екатерина Михайлова, модератор на събитието, каза че, медиацията е стартирала като нещо екзотично и странно, но вече е практика в България, която все повече се утвърждава на територията на цялата страна.

Съдия Димитрова от Окръжен съд Бургас  настоя медиацията да бъде все по-активно прилагана преди съдебната зала. Съдия Димитрова представи активни дейности, свързани с популяризирането на медиацията сред младите хора.

Симона Такова изтъкна, че липсва цялостна държавна подкрепа към медиацията. Тя апелира към провеждане на публични дни на медиацията през ноември и разгръщането на възможности за подготовка на медиатори във висшите учебни заведения.

Георги Бакалов, който е медиатор, подчерта, че медиацията все още е доброволческа дейност, от която обаче се изискват професионални резултати.

[su_slider source="media: 7419" height="600"]