Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: „България има уникалната възможност да бъде домакин на симпозиум на най-високо ниво, посветен на правата на децата“

08.02.2017г.

През 2017-та година се отбелязва двадесетата годишнина от основаването на Фондация „Азия-Европа“ (АСЕФ)“, а България, има уникалната възможност през месец ноември да бъде домакин на тридневен симпозиум на тема „Правата на детето“. Домакинството и темата бяха договорени от госпожа Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето съвместно с екип на Министерството на външните работи.

На организационната среща, която се провежда в Сингапур между 8-ми и 10-ти февруари, госпожа Кънева предлага четири панела, които да бъдат включени във форума, а именно: „Детско участие“;  „Деца в движение“; „Разгръщане на политиките за деца за всички деца“ и „Деца и медии“.

Към участниците в срещата, председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя покана всяка делегация да включи в състава си и едно дете. По този начин през ноември в София паралелно със симпозиума „Правата на детето“ ще се провеждат заседания само от деца, които дискутират по същия дневен ред и протокол тематичния обхват на форума. Очаква се симпозиумът да приветства близо 200 участника от повече от 60 държави. С участието на децата, форумът ще надхвърли 300 души.

АСЕФ e уникална по своята същност структура, създадена през февруари 1997 г. Политиката ѝ дава възможност за неформален диалог и развитие на двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигане на по-балансиран политически и икономически ред.