Офелия Кънева: „България може да стане международен модел за детско участие в обществения живот”

26.10.2016г.

По инициатива на председателят на ДАЗД Офелия Кънева вчера в Добрич стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди,  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.

„Благодаря за гостоприемството, изключителната подкрепа и невероятната организация за срещата на цялата областна администрация на град Добрич”. Това заяви председателя на ДАЗД при откриване на срещата, на която присъстваха журналисти, представители на местните структури, както и от областите Силистра, Варна, Шумен и Търговище. „България има уникален шанс да стане международен модел за детско участие в обществения живот. По този модел следващата година ще работи Съвета на децата към ДАЗД”.

Вече е получена принципната подкрепа на Съвета на Европа, има проявен интерес от ЕК и от Комитетите по правата на човека и на детето в ООН.

Идеята е в Съвета на децата да се привличат участници от всички области в страната, плюс петима представители на деца от уязвими групи. Подборът ще се прави сред постъпилите индивидуални кандидатури, сред членове на училищни форми за самоуправление, членове на НПО, работещи по темата за детското участие и участници в младежки публично-частни партньорства.

"Целта е да се привлекат деца, които да представляват мнението на регионите си в законодателните процеси на страната", каза още Офелия Кънева. Тя пое ангажимент Съветът на децата да се произнася по всички нормативни актове, разработвани от Министерския съвет, а подготвените от децата становища да стигат обратно до съответните органи.

Освен темата за детското участие във фокуса на вниманието на Агенцията ще бъде създаването на модели за успешно сътрудничество с бизнеса при подпомагането на децата, както и на политики за работа с всички деца, а не само за децата в риск, каквато е практиката през последните години.

Друга тема, която се коментираха на срещата в Добрич е темата за деинституционализацията и това, че България въпреки всичко успя да се справи отлично в първия етап от процеса, който  бе  фокусиран изцяло върху децата с увреждания. „Към настоящия момент единствено нашата страна, от всички държави в Европа, може да се похвали с нула деца с увреждания в социални институции. Деинституционализацията стартира в края на 2009 година, а в началото на 2016 година можем да кажем нула деца с увреждания в институции”.

Вторият етап е насочен към две основни целеви групи - децата, лишени от родителска грижа и новородени - от нула до три години. В рамките на неговото осъществяване са предвидени пет нови вида социални услуги, които ще се реализират съвместно с други органи по закрила на детето.

Офелия Кънева заяви, че най-голямото предизвикателство, при децата лишени от родителски грижи е тяхната адекватност за независим живот и  трудова заетост. За това и част от услугите, които предстоят да се разработят  ще бъдат свързани с дуалната система за образование, придобиване на професионална квалификация, специални мерки за заетост и други.[su_slider source="media: 3915,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]Членове на Съвета на децата се включиха в отбелязването на 139-та годишнина от Освобождението на България. На 03 март представителите на младите хора поднесоха цветя пред емблематични паметници, свързани с историята ни. От името на децата венци в знак на признателност към всички, отдали живота си за свободата ни, положиха в гр. Перник - Йоана Захариева – председател на Съвета и в гр. Враца – Виктор-Кристиян Василев. След официалната церемония в своя роден град г-ца Йоана Захариева проведе среща с кмета д-р Вяра Церовска, като я запозна с дейността на Съвета и инициативите, които ще реализират членовете му през настоящата година. [/su_slider]