Офелия Кънева: „Време е да приемем децата като свои партньори в правенето на политика за деца”

03.11.2016г.

„България е една от малкото страни, които официално приемат децата като свои партньори в правенето на политика за деца”. Това сподели Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето на среща с регионалните структури от Бургас, Сливен и Ямбол. Срещата е част от инициативата на ДАЗД за повишаване на общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната.

На срещата присъстваха зам. областният управител на град Бургас Севдалина Турманова, зам. кметът на Бургас д-р Лорис Мануелян, представителят на бургаска област в Съвета на децата Александра Танева, експерти от социалната сфера, доставчици на социални услуги, представители на спортни клубове, родители, администратори, хора от културните среди.

Офелия Кънева, заедно с експерти от ДАЗД представиха приоритетите на Държавната агенция за 2017г., а именно разгръщане на политиката за деца към всички деца, българския модел за детско участие и включването на професионалистите в правенето на политика за деца.

С подкрепа си към Съвета на децата, който е официален консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето, се дава възможност за по-добра национална представителност и административна ангажираност така, че децата в реално време да повлияват върху политиката и практиката за деца. „Един от приоритетите ни е новият български модел, фокусиран върху детското участие. Амбицията ни като екип е да го наложим в България, като по този начин окажем влияние и в международните ни участия, както в Съвета на Европа, така и в Европейския съюз и ООН“, отбеляза още председателят на ДАЗД.

„През последните години се фокусирахме най-вече върху децата в риск и забравихме за всички останали деца, като по този начин дадохме възможност много други деца потенциално да попаднат в риск. За това искаме да сложим спирачка на тази лоша тенденция и да дадем старт на една по-сериозна обществена чувствителност с по-добро синхронизиране на партньорството между местната общност и всички органи по закрила на детето. Това сподели още г-жа Кънева с присъстващите в залата.

В последвалата дискусия се дадоха примери за добри практики в градовете Поморие и Бургас в сферата на спорта. Колегите разказаха за изключително добра съвместна работа между всички структури и за включването на всички деца, включително и деца с увреждания и със специални потребности в различни спортни инициативи.

[su_slider source="media: 3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]