Офелия Кънева: „Вярвам, че добрият синхрон и качествена комуникация между хората ще доведе до успех в политиката за деца”

26.11.2016г.

<h4>Вчера в град Ловеч Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Илиана Христова, директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация" и Галя Атанасова, от Главна дирекция "Контрол по правата на детето" проведоха среща с представители на мeстната власт и регионалните структури.Това е част от поредицата срещи, организирани по инициатива на г-жа Кънева. Такива срещи вече се проведоха в градовете Добрич, Бургас и Монтана.</h4>
На срещата присъстваха кметът на Ловеч Корнелия Маринова, зам. областния управител Драгомир Кавалски, представители на Регионалните управления по образование, Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера, доставчици на социални услуги за деца, както и организации, развиващи форми на детско участие и детско самоуправление от областите Велико Търново и Плевен.

„Една от тайните за успешна политика за децата, е добрият синхрон и качествена комуникация между хората и институциите“, каза в самото начало на срещата председателят на държавната агенция Офелия Кънева. И допълни: „Приоритетите за нас са разгръщане на политиката на агенцията към всички деца, утвърждаване на детски модел за участие в политиката на страната и привличане на професионалистите в нашата работа, защото те са леко изключени от нашата сфера“.

За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят на местно равнище органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди;  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.

При среща с журналисти Офелия Кънева получи и сигнал за разпространение на наркотици в района на ловешка гимназия и обеща незабавна проверка по случая.

Повод за гостуването на председателят на ДАЗД в Ловеч е и провеждането на Националната среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч, която ще се проведе в рамките на три дни между 25 -27 ноември.

„Благодаря на г-жа Кънева, че откликна на поканата на Община Ловеч да бъде част от Националната среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч. Децата имат интересни теми и е добре именно председателят ДАЗД да даде старт на инициативата за лидерски умения и компетентности. Така се съчетава тясно професионалната работа с институциите със срещи със самите децата”. Това сподели кметът на Ловеч Корнелия Маринова.

[su_slider source="media: 3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653" limit="47" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]