Офелия Кънева: „Децата, освен личен приоритет на всеки от нас, са и национален приоритет

10.10.2016г.

<div class="single_news">

Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева на националната среща на сдружението на общините в Република България, която се проведе преди дни в курортен комплекс Албена.

Гост на откриването на форума бе президентът Росен Плевнелиев. Той призова да се търсят начини българските общини да стават все повече финансово независими и децентрализирани.

Ден по-късно премиерът Бойко Борисов говори за приоритетите на взаимодействието между централната и местната власт. Сред изказванията на официалните гости бяха още тези на посланика на Словашката република Н.Пр. Мариан Якубоци, вицепремиера Томислав Дончев и Найден Зеленогорски, председател на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Участието на ДАЗД в юбилейна среща на НСОРБ беше фокусирано върху националния аспект на детското участие.

Три са основните приоритета за 2017г., които си поставя като председател на ДАЗД г-жа Кънева:
<ol>
<li>разгръщане на политиката за деца към всички деца;</li>
<li>развиване на политиката с участието на професионалните среди;</li>
<li>утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само в страната, но и в международен мащаб.</li>
</ol>
От 2003 г. насам детското участие набира плахо присъствие в страната и анализът на данните сочи, че разбирането на “детското участие” се интерпретира по различен начин и варира в широк диапазон от значения, което съответно води до липса на единна отправна точка за смисъла и значението му. „Не само като председател на ДАЗД, а и като човек вярвам, че възможностите, които имат младите хора и приносът, който могат да дадат, са уникален ресурс за създаване на едно по-демократично общество“ сподели пред присъстващите в Албена Офелия Кънева. Зачитането на детските възгледи  и мнения е необходимо, за да се гарантира ефективното прилагане на правото на детето и неговият най-добър интерес да е от първостепенна важност при решаването на всички въпроси, които го засягат. С насърчаването на детското участие във всички сфери на обществения живот и най-вече при създаването на политики за децата ще има възможност да се изгради една отворена и подкрепяща среда, която развива децата и младежите като отговорни граждани.

От 2017 г. на обновения сайт на ДАЗД ще има специализирана секция, която да отразява дейността на Съвета на децата. Ще бъде оформен и специализиран секретариат на Съвета на децата в ДАЗД, ще се създаде екип, който да адаптира информацията за Съвета на децата и всички дейности на Съвета на децата за 2017 г. ще бъдат обезпечени чрез бюджета на ДАЗД.

Заседанията на Съвета на децата ще бъдат 4 през 2017 г. и ще бъдат синхронизирани с периодите на провеждане на Националния съвет за закрила на детето.

През тази година председателят на Съвета на децата Йоана Захариева участва в заседанията на НСЗД. Такава възможност, участие на представител на Съвета на децата в бъдещите национални срещи на НСОРБ, вече ще се случва от догодина, след като общините подадоха ръка на ДАЗД за тази инициатива. По този начин ще може да се наложи един устойчив и качествен национален модел за детско участие, считано от 01 януари 2017 г.

Само след дни стартират и регионалните срещи председателят на ДАЗД с местната власт. По време на тези срещи ще се дискутира съдействието на местната и регионалната власт за популяризиране Съвета на децата, както и  участие в избора на деца от съответния регион в Съвета на децата.

Основен акцент на националния модел за детско участие е изборът на номинации на регионален представител да минава чрез общински избор в 4 направления на участие:
<ul>
<li>инвидидуални кандидатури;</li>
<li>членове на училищни форми за самоуправление</li>
<li>членове/участници в НПО, работещи в социалната сфера и в сферата на детско участие</li>
<li>членове/участници в обществени форми, подкрепяни от бизнеса</li>
</ul>
Чрез дейността на Съвета на децата и прилагането на националния механизъм за детско участие, България се превръща във водеща страна при прилагането на правото на детско участие в Европа.

Членове на Съвета на децата се включиха в отбелязването на 139-та годишнина от Освобождението на България. На 03 март представителите на младите хора поднесоха цветя пред емблематични паметници, свързани с историята ни. От името на децата венци в знак на признателност към всички, отдали живота си за свободата ни, положиха в гр. Перник - Йоана Захариева – председател на Съвета и в гр. Враца – Виктор-Кристиян Василев. След официалната церемония в своя роден град г-ца Йоана Захариева проведе среща с кмета д-р Вяра Церовска, като я запозна с дейността на Съвета и инициативите, които ще реализират членовете му през настоящата година. [/su_slider]

[su_slider source="media: 3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998,3999,4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

</div>