Офелия Кънева: „Нека си обещаем, че няма да оставим нито едно дете в ученическа възраст да смята, че ще остане неподкрепено“

01.02.2017г.

На 1- ви февруари 2017г., в град София се проведе кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения“, организирана съвместно от Института за изследване на населението и човека към БАН, Министерство на здравеопазването, Световната здравна организация и Фонда на ООН за децата – УНИЦЕФ в България. Събитието имаше за цел да представи някои ключови предизвикателства пред здравето на подрастващите в България. Контекстът на форума беше свързан с данните на международното изследване „Да растеш в неравенство: различия в здравето и благополучието на юношите по пол и социално – икономически статус“.

В официалното откриване на беседата участие взеха доц. Х. Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи; д-р Скендер Сила, представител на Световната здравна организация за България; госпожа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и госпожа Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

В приветствието си госпожа Кънева запозна участниците с трите основни приоритета, които ДАЗД си поставя за 2017г., а именно – утвърждаване на модела за детското участие в политическия и обществен живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца; въвличане на професионалните общности. Изразявайки значимостта на отстояването на правата на децата за здравословното им емоционално и физическо състояние, тя изказа вярата си, че е полезно да се научим да разбираме посланията, които децата в училищна възраст ни отправят, за да може комуникацията ни да бъде успешна и ползотворна. Тя посочи, че в основата на сполучливата работа и постигнатите цели стои двустранното осъзнаване на тези цели- както от институциите, така и от самите  деца. В заключение на изказването си, госпожа Кънева се обърна към всички присъстващи с призива: „Нека си обещаем, че няма да оставим нито едно дете в училищна възраст да смята, че ще остане неподкрепено.“

Форумът продължи с подробно запознаване с проучвания, проведени сред децата в ученическа възраст в България, проблемите, които данните индикират и потенциалните решения за тяхното преодоляване.

[su_slider source="media: 3411,3412,3413,3414,3415,3416" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]