Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: „Не мога да си представя, че няма да съгласувам политики за децата със самите деца“

24.01.2017г.

Двадесет и четвърти януари беше първия ден от първото редовно заседание на Съвета на децата за тази година. В срещата взеха участие осемнадесет от членовете на Съвета, представители на различни административни области – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София- град, София- област, Търговище, Шумен, Ямбол.

Конференцията започна с приветствие на госпожа Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето, в което тя поздрави всички присъстващи за добре дошли и им пожела ползотворна и прекрасна 2017-та година, изпълнена с креативни и съдържателни цели, които да се превърнат в реалност.

Госпожа Кънева запозна членовете на Съвета с трите приоритета на Държавната агенция за закрила на детето за настоящата календарна година, а именно: утвърждаване на модела за детското участие в обществения и политически живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца; въвличане на професионалните общности. Разказвайки им за участието си в оперативен комитет в рамките на   Съвета на Европа, тя изказа радостта си от факта, че България за първи път ще има уникалната възможност да изготви международна резолюция към ООН, посветена на детското участие. Тя посочи загрижеността за децата и усърдната работа на българската администрация като причина тази цел да бъде осъществена.

Следващата тема, с която децата бяха запознати, обхвана членството на България във фондация „Азия-Европа“ („АСЕФ“). „АСЕФ“ e уникална по своята същност структура, която дава възможност за неформален диалог и развитие на двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-балансиран политически и икономически ред.

Съгласно утвърдения календар и по повод честването на 20-та годишнина на Фондацията, България ще е домакин на 17 АСЕФ семинар по правата на детето, който ще се проведе през ноември 2017 г. в София. Госпожа Кънева поиска съдействието на всички членове на Съвета на децата за подготовката на паралелна със събитието детска конференция и им възложи изготвянето на автентичен слоган за 20-тата годишнина.

През следващите два дни от заседанието на Съвета на децата ще бъдат разисквани теми, засягащи пряко детската общност:

- Предложения за промяна на Наредбата за стипендии за успех;
- Предложения за подобряване работата на Ученическите и Общинските парламенти;
- Популяризиране на Национална телефонна линия 116111;

- Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца;
- Запознаване с промените в  Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- Представяне на  уроците на „Джуниър Ачийвмънт“;

- Представяне на Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето;

- Разискване на програмата за дейностите на Съвета на децата през 2017 г.

 

Дебатирането по всяка една от теми ще бъде в присъствието на представител от съответната институция – Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи.

Финалната среща ще се проведе на 26-ти януари в една от залите на Министерски съвет.

[su_slider source="media: 3443,3444,3445,3446,3447" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]