Офелия Кънева: „Ние трябва да бъдем ориентира на детето“

09.04.2017г.

Ние трябва да бъдем ориентира на детето. Да разбираме насочеността на погледа му, преди то да е отворило очи.“ Това сподели председателят на Държавната агенция за закрила на детето, Офелия Кънева, пред преподаватели и студенти в двете представителни лекции в Пловдивски и Бургаски свободен университет.

На 6-ти и 7-ми март се проведоха поредните планирани за тази година визити на ДАЗД във висши учебни заведения, част от програмата по изпълнението на третия приоритет на Агенцията за 2017-та година: въвличане на професионалните общности и работа с академичните среди.

На лекциите, провели се в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Бургаски свободен университет под името: „Правата на децата и модел за детско участие“ председателят на ДАЗД запозна студенти от различни курсове от специалностите „социални дейности“, „психология“, „педагогика“ и „социология“ с най-новите тенденции в дейността и политиките на Държавната агенция за закрила на детето. Дискусиите започнаха с въпроси от страна на госпожа Кънева, които изясниха някои основни понятия, върху които се гради защитата на детските права в България. Тя представи на обучаващите се някои интересни данни и факти от живота на агенцията и бяха обсъдени предстоящи инициативи и възможност за активно сътрудничество с университетите, което би било от полза и на двете страни. На срещата в Бургас присъства и заместник председателят на ДАЗД, д-р Валентин Димитров, който активно се включи в дискусията със студентите.

Малко преди срещата със студенти и преподаватели в Бургаския свободен университет, Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров посетиха спортното училище СУ „Юрий Гагарин”. При срещата с директора г-н Георгиев се дискутираха теми относно образованието на децата и дневния им режим. Беше отбелязано, че треньорите и професионалистите  са тези, които трябва да търсят и откриват талантливи деца във всяко кътче на страната.

В Пловдивски университет екипът на ДАЗД беше професионално посрещнат от проф. Румяна Танкова , а визитата в Бургаски свободен университет беше отлично организирана от  доц. Мария Алексиева. За следващите месеци на ДАЗД предстои лекция в университета във Велико Търново.