Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: „Обществения и частния сектор задължително трябва да се обединят, а държавата да стане гарант за техните инициативи“

01.12.2016г.

Снощи в хотел „Балкан“ се проведе традиционния Новогодишен благотворителен бал на Лайънс клубовете "Свети Иван Рилски" и "Свети Йоан“. Каузата, за която цяла година се работи е да се съберат средства за ремонт на помещенията и оборудване на "Дневен център за лица с епилепсия" и в началото на следващата година той да бъде открит.

В България живеят около 75000-80000 хора с епилепсия, около 30000 от тях са деца. Отварянето на Дневния център ще позволи на деца и младежи с по-тежка форма на епилепсия да прекарват деня сред приятели, вместо в изолация. Те ще могат да се обучават според възможностите си и да развиват талантите си под грижата на специалисти. Центърът ще облекчи ежедневието и на семействата на хора с тази диагноза, която нерядко налага поне единият от родителите да се откаже да работи, за да се грижи за болното дете.

Сградата, която се очаква да отвори врати се нуждае от основен ремонт и оборудване, за които са необходими минимум 50 000 лв. Със съдействието на дарители и доброволци ремонтът вече е в напреднала фаза, но за довършването му са необходими още около 25 000 лв. Откриването на Центъра се очаква с нетърпение от около 40 деца и младежи с епилепсия и техните семейства, които ще бъдат първите му посетители.

За това и членовете на Лайънс клубовете "Свети Иван Рилски" и "Свети Йоан“ решиха да подкрепят тази благотворителна кауза и да съберат средства за ремонта и оборудването.

На благотворителния бал присъстваха като официални гости посланика на Република Хърватия - Нейно Превъзходителство Лйерка Алайбек, Дистрикт управителя на Дистрикт 132 Македония - Слободан Вукичевич и Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

„Обществения и частния сектор задължително трябва да се обединят, а държавата да стане гарант за техните инициативи. Благодаря за подкрепата на Лайънс клубовете, които изразиха готовност да подкрепят по всякакъв начин и детския модел за участие в правенето на политика за деца“. Това каза в приветственото си слово председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева.

А от днес Лайънс клуб "Свети Иван Рилски" официално прие и застана зад модела на България за детско участие в правенето на политика за деца.

[su_slider source="media: 3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619" limit="47" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]