Офелия Кънева : „Първокласници бъдете откриватели“

15.09.2017г.

С трогателни думи започна обръщението си към учениците на Второ СУ „ Емилиан Станев“  председателят на Държавна агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

„На всички ученици пожелавам, да бъдат лидери на съдбата си. Не знам дали ще успеем да направим бъдещето ви по – добро, но със сигурност  ще направите нашето такова. На учителите пожелавам много обич и търпение, за да подкрепят младите откриватели и лидери по пътя им към по – доброто бъдеще. На директора на училището,  търпението и куража да балансира целият откривателски и лидерски дух на възпитаниците си. На родителите пожелавам силата и умение да насърчават безусловно  децата си, да предават духа на днешния ден и в ежедневието им.", с тези думи се обърна Офелия Кънева към децата, учителите, директора и родителите събрали се за откриването на учебната година в двора на училището.

[su_slider source="media: 7179,7180,7181,7182,7183"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.