Офелия Кънева: „Темата за детската агресия повече няма да бъде покривана, за нея ще се говори открито“

18.07.2017г.

[su_slider source="media: 2408,2409,2410,2411,2412,2413,2415,2416,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2422,2423,2424,2425,2426" limit="24" link="lightbox" class="su-slider"] [/su_slider]

Днес в зала „Изток“ на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата“. Събитието е по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то Народно сбрание.

„Това е първото и най-важно по ранг събитие, което ще е част от последващи срещи, дискусии, кръгли маси и разговори за агресията в детска възраст и причините за това“. Това каза още председателят на Държавната агенция за закрила на детено Офелия Кънева. „В края на годината трябва да подготвим пакет от законодателни мерки, за да се изправим с конкретни решения за преодоляване на детската агресия“. Госпожа Кънева засвидетелства и своята лична ангажираност към проблема, „защото всичко, което се прави днес е инвестиция в бъдещето на българските деца“.

Кръглата маса бе открита от председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов.

„Идеята на тази кръгла маса е най-после да излезем с конкретни мерки за преодоляването на този проблем“, заяви в началото на дискусията Славчо Атанасов. „След изчерпване на дневния ред и проведената дискусия ще предложим конкретни решения с конкретни срокове, защото в последните години този проблем много сериозно удари българската държава“, каза още г-н Атанасов.

В кръглата маса участваха заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, омбудсманът Мая Манолова, народни представители, както и представители на различни други институции.

Камелия Николова, главен директор на главна дирекция „Контрол на правата на децата“ представи анализ на резултатите от извършена планова проверка в дирекции „Социално подпомагане”.

При нея са проверени общо 42 дирекции „Социално подпомагане”, обхващащи 66 общини от страната, от които в 27-те областни града и 7 ДСП в по-малки общински центрове. В 42 - та обекта щатните служители са 424, които работят по над 11 000 сигнали за деца в риск в различни направления, средно по 46 случая на служител.

 

Общият брой на сигналите за деца в риск, поради родителски конфликт е 1026. От тях 59 остават на ниво сигнал, 289 са отворените случаи; 678 са сигналите, по които не е отворена работа. Предприети рестриктивни мерки – 22 задължителни предписания и 1 АУАН. За 22 случая е сигнализирана прокуратурата от страна на ДСП, а координационния механизъм за взаимодействие в работата по случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие е приложен по 26 случая.

Презентации представиха също така психологът Иван Игов, проф. Даниела Дашева, преподавател в НСА, Наталия Стоянова и Майа Антова  от Български червен кръст<strong>, </strong> Д-р Жасмина Донкова – Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет и Галя Вълкова, съдия в СРС.