Офелия Кънева: „Трябва да се доверяваме на малките си пациенти, децата. Те има на какво да ни научат”

Офелия Кънева: „Трябва да се доверяваме на малките си пациенти, децата. Те има на какво да ни научат”

22.10.2016г.

[su_slider source="media: 3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Това сподели председателят на ДАЗД Офелия Кънева с присъстващите педиатри на шестата национална конференция по спешна педиатрия, която се проведе в Хисаря.

Ето и задачите, които възникнаха в хода на дискусията „Умеем ли да общуваме с малките пациенти и  техните родители?”.
<ol>
<li>Създаване на нормативна база, регламентираща правото на родителите да придружават детето си в болница по време на лечение.</li>
<li>Включване в програмите на обучение при студентите медици, специализантите по педиатрия, специалистите по здравни грижи на темата: Специфика на общуване с децата и техните родители</li>
<li>Обучение на медицинските кадри – запознаване със съществуващитепрограми за социални услуги по места и общо. Как да бъдат ползвани в интерес на децата. Непременно и директорите на ЛЗ трябва да бъдат включвани в подобно обучение.</li>
<li>Създаване на действащи междуведомствени връзки и контакти в рамките на „обгрижването на болните деца, особено тези с хронични заболявания“</li>
<li>Обучение на родители (специално на тези с деца с хронични заболявания) за правата им и взаимоотношенията им с медицинския персонал.</li>
<li>Информация за здравните медиатори и как да бъдат включвани в помощ при обгрижване на деца от малцинствата.</li>
</ol>