Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева : "2018 година ще бъде посветена на правата на децата и на дигиталната сигурност"

08.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Водещ: Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и Държавната агенция за закрила на детето организират Научно-практическа конференция „Децата и медиите“. Събитието е днес и то съпътства XVII-тия Международен семинар за правата на детето на евроазиатския съюз ,,Азия – Европа”. Целта на научно-практическата конференция в Софийския университет е да събере представители на научната общност, неправителствения сектор, политици и професионалисти, работещи в областите педагогика, образование, право, психология, журналистика, комуникации и високи технологии, които заедно да идентифицират проблеми и да предложат решения, свързани с прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието, безопасното използване на медиите и интернет от страна на децата, както и с етичното им представяне в публичното пространство. За тези проблеми ще говорим с председателя на ДАЗД Офелия Кънева, която вече е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Кънева.
Офелия Кънева: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели.
Водещ: Сигурна съм, че и вие си спомняте, преди около година доста говорихме за едно проучване на УНИЦЕФ свързано с децата и медите, което показва доста сериозни проблеми при медийното отразяване на ситуации свързани с децата – че не се запазват в тайна личните им данни, че деца жертви или свидетели на насилие биват подлагани твърде често на непремерен журналистически интерес и въпроси, липсва щадящо отношение и уважение към личното пространство на децата. Все сериозни проблеми. Дали те ще бъдат подложени на дискусия в хода на тази конференция, за която говорим и която организирате днес?
Офелия Кънева: Със сигурност, ще бъдат подложени на дискусия. Едно от основанията да стигнем заедно с ректора на СУ до сътрудничеството по повод тази конкретна конференция, научно-практическа конференция с международно участие при това, беше именно изследването на УНИЦЕФ, също както и практиката в ДАЗД – вие знаете, че по отношение на контрола на правата на децата на нас ни се налага, включително да санкционираме представители на медиите, тогава когато е уронен авторитета на детето, когато са нарушени неговите права. Така че ние наистина с целия екип на ДАЗД имаме много сериозен и практически и конкретен поглед над това какво се случва не само на територията на България. И в тази връзка тази конференция ще даде възможност действително да изведем диалога на административно, а не само на философско ниво, на едно ниво напред, да се поучим действително от добрите практики и в другите държави как се регулира медийното пространство, така че да сме в подкрепа на децата. Да не ги лишаваме децата от възможност за изява в медийното пространство, да не им ограничаваме достъпа до медиите, но същевременно да не нарушаваме тяхната възможност да бъдат все пак защитени, да имат възможност да изживеят детството си без излишността на медийното внимание.
Водещ: Казвате, ние имаме реална представа как изглеждат нещата не само в България, но и в други страни. Логичния въпрос – къде сме ние в този контекст? Едва ли само в България се допускат такива дефицити по отношение на вниманието към децата и запазването на техните права?
Офелия Кънева: Не, разбира се, че в цял свят това е огромно предизвикателство. Неслучайно и по време на домакинствания в момента в България евроазиатски форум, в който 53 държави са представени и са тук в момента в София и дебатират по отношение на правата на децата, темата за децата и медиите е повдигната. Това е тема, която е световно предизвикателство и стои в последните няколко години във фокуса на всички световни организации - на ЕК, на Съвета на Европа, на ООН включително. Неслучайно УНИЦЕФ подготви тези изследвания. Те не бяха само за България задача на УНИЦЕФ. Определено ние не сме извън класацията на проблемите, но сме в класацията на тези държави, които бързо се организираха, бързо решиха, че трябва заедно - медии, научни среди, администрация, да седнат на масата и да помислят за варианти, при които от една страна регулацията да бъде коректна, така че да има правила на играта, от друга страна възможностите пред младите хора и пред медиите като бизнес представители, като медийни представители, като гласа на хората, наистина да бъдат ясни и да се уважават. Аз мисля, че безспорно можем да влезем в детайли - къде е уеб пространството, къде е електронната част, пр. Мисля, че има един единствен прецедент в света в момента - Великобритания, в който уеб пространството също вече подлежи на държавна регулация, в това число на държавно вето. Навсякъде другаде ние наваксваме в уеб пространството, оправдавайки се, че все още имаме да си подреждаме печатните медии, електронните медии, но България не се крие зад тези оправдания. По повод и тази конференция ние повдигаме темата.
Водещ: Е, невинаги строгите регулации и строгия контрол са панацеята, решението на проблема. Ако трябва да се фокусираме в България, погледа върху картината актуалната какво ви сочи – има ли проблеми свързани с правата на децата за чието решаване институциите и обществото към този момент са длъжници на децата?
Офелия Кънева: Да, категорично ви отговарям, има. Ние сме длъжници на всички български деца През последните години се фокусирахме единствено и само към децата, които имат очевадни проблеми и оставихме настрана всички останали деца - децата лидери, децата таланти, децата добър пример, децата, които водят посоката на живота такава, каквато цялото ни общество има нужда да води. Това липсва и в медийното пространство. Вие самата като медиен човек можете сама да анализирате във вашия ефир например честотата на отразяване на проблеми с деца и честотата на отразяване на успехи с деца.
Водещ: Като че ли единствените успехи, за които се сещам и слава Богу, че ги има и за които говорим по-често са успехите на българските ученици на световни олимпиади. Но вие сте права /…/ по отношение на проблемите.
Офелия Кънева: В момента, преди петнадесет минути открих форум, в който присъстват деца от над 30 държави, домакинстват от българските деца от Съвета на децата. Този форум дебатира по проблеми свързани с междудържавното сътрудничество по правата на децата, с участието на децата във взимането на решения, с адекватната подкрепа и закрила на децата в риск. Децата са на средна възраст 14-16 годишна възраст. България е символ на гласа на децата в момента днес.
Водещ: Това всъщност е любопитен акцент в конференцията. Доколкото разбирам деца ще се включат и в тази конференция, за която говорим – „Децата и медиите”, ще им отделите ли време да чуете и техния глас, да чуете те какво мислят?
Офелия Кънева: Точно така. Не е отделено време, отделено е и пространство, отделено е и значение. За първи път в световната международна история становището на децата и предложенията на децата стават част от официалните заключения на международен форум. Децата абсолютно пълноправно участват в XVII-тия Международен семинар по правата на децата евроазиатския форум, който София домакинства от вчера и който приключва утре. Това е прецедент и носи етикета на България и аз съм много горда да го споделя.
Водещ: Тези окончателни становища и решения на чие внимание ще бъдат представени? Очаквате ли законодателна власт и въобще всички институции да се ангажират с продължаване на процеса – ако предложения, те да бъдат доразвити, да намерят място в нормативните документи?
Офелия Кънева: Като първи резултат ние ще ангажираме вниманието на 53-те членки, това са 51 държави от Европа и от Азия, плюс ЕК, плюс Азиатския съвет. Мисля, че е едно много добро и много силно начало на гласа на децата, защото оттук нататък нито един от тези 53 члена няма основание да се оттегли от ангажимента, който децата внасят днес в официалните заключения. Както всеки международен форум, той приключва с препоръки, приключва с очаквания, приключва със задачи за членките. Този форум не е по-различен, освен че е изключително мощен като присъствие и високото ниво на експертиза, което присъства днес в София. Действително скъсява дистанцията между заключенията на форума и проследяването им в практиката във всяка една от тези държави членки. Оптимист съм.
Водещ: Последен въпрос, госпожо Кънева. Едно от нещата, за които много често говорим тук в последните години е безопасното ползване на интернет и дигиталната сигурност. Имате ли впечатление, че това говорене има ефект? Достигат ли нашите познания, нашите добри намерения до децата? Защото, упражняваме се в говорене непрекъснато как да обучаваме децата, как трябва да ги предпазваме, как трябва да ги учим къде да влизат в интернет, какви сайтове да отварят и така нататък. Има ли ефект всичко това обаче?
Офелия Кънева: Аз мисля, че ние сме длъжници на децата откъм добри практики, откъм добри съвети, откъм добри примери. Мисля, че има още какво да направим като лично внимание, като лична инвестиция на всеки един от нас възрастните по отношение и на дигиталната сигурност на децата. И това не е само личен ангажимент на всички нас. Трябва да се ангажираме по сериозно и на политическо ниво, държавна политика в тази насока. Така че аз самата планирам 2018 година да бъде посветена в България в сферата на правата на децата и на дигиталната сигурност. Много добри предварителни проучвания направихме заедно с агенцията, заедно с международните партньори на каква реална подкрепа може да разчитаме от софтуерните компании, от телекомуникационните компании. И дотук трябва да ви призная, че срещаме изключителна подкрепа. ВУЗ-овете в България вече разработват насоки за своите студенти, така че наистина да поставим на едно по-качествено ниво темата за дигиталната сигурност на децата. Но сте права, добрия пример все още не е достатъчен от нас възрастните.
Водещ: Успех на конференцията днес. Офелия Кънева, председател на ДАЗД.</p>