Парламентът одобри промените в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до участието на деца в предавания

09.09.2010г.

Глоба от 15 до 30 хиляди лева ще грози вече телевизиите, които допускат участието на деца в реалити предавания. При повторно нарушение санкцията ще скача от 40 до 60 хиляди лева. Това стана възможно след като Народното събрание одобри на първо четене промените в Закона за радиото и телевизията, които се отнасят до участието на деца в телевизионни предавания. В мотивите на закона с вносители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев се посочва, че се регламентират промени, които произтичат от необходимостта за бърз и адекватен отговор на отрицателните обществени реакции, предизвикани от участието на деца в предавания, които поставят въпроса доколко се спазват правата и интересите на децата и как това участие се отразява на нормалното им физическо, психическо и умствено развитие.

Целта на законопроекта е да се предотврати всякаква произволна или незаконна намеса в личния живот на децата и да се създадат условия за максимална защита на техните права, интереси и правилно развитие.

„Именно участието на деца в телевизионни предавания, особено в т. нар. риалити програми, е станало причина Комитетът за правата на детето към Организацията на обединените нации в свой доклад от октомври 2008 г. изрично да посочи, че участието на деца в такива предавания може да се смята за незаконна намеса в техния личен живот”, сочат в мотивите си вносителите на законопроекта.