Педагогическият колеж в Плевен изпрати благодарствено писмо за изнесената лекция пред студентите от председателя на ДАЗД Офелия

17.11.2016г.

От името на Педагагически колеж - Плевен и от мое име, доцент Емил Бузов, искам да ви благодаря за лекцията, която изнесохте пред моите  колеги. За студентите тя бе особено важна  и значима защото разбраха, че държавните институции са загрижени ранното детство да е началото на успешна реализация на всяка детска личност.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/scan0001.jpg" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.