Педагогическият колеж в Плевен изпрати благодарствено писмо за изнесената лекция пред студентите от председателя на ДАЗД Офелия

17.11.2016г.

От името на Педагагически колеж - Плевен и от мое име, доцент Емил Бузов, искам да ви благодаря за лекцията, която изнесохте пред моите  колеги. За студентите тя бе особено важна  и значима защото разбраха, че държавните институции са загрижени ранното детство да е началото на успешна реализация на всяка детска личност.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/scan0001.jpg" download="all" viewer="google"]