Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група

05.05.2017г.

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ (ПЕРГДИ). Това са:
<ul>
<li><strong>Сдружение „Еквилибриум“</strong></li>
<li><strong>Фондация „Лумос“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Национална мрежа за децата”</strong></li>
<li><strong>„Надежда и домове за децата“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Фондация „За нашите деца“</strong></li>
</ul>
&nbsp;

Посочените 5 (пет) неправителствени организации бяха единствените, заявили желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Всички бяха допуснати до процедурата за избор след обстоен преглед на документацията и, съгласно Механизма за провеждането й, бяха избрани за новите членове на групата.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.