Писмо по повод на зачестилото нарушаване на етичните норми на журналистиката при отразяването на теми и проблеми, свързани с деца

28.02.2020г.

ОТКРИТО ПИСМО

по повод на зачестилото нарушаване на етичните норми на журналистиката при отразяването на теми и проблеми, свързани с деца

 

Уважаеми собственици, директори, продуценти и редактори на медии,

 

С тревога и възмущение наблюдаваме зачестилите в последно време нарушения на етичните и професионалните норми на журналистиката от редица електронни, печатни и онлайн медии при отразяване на случаи с деца, пострадали или извършили насилие.  Миналата седмица клип с брутално насилие над дете в Кубрат беше многократно показван и продължава да се показва по редица телевизионни канали и да се разпрастранява от интернет базирани медии. В края на миналата година, при два тежки случая, единият от които завърши със смърт, самоличността на децата отново беше разкрита.

За пореден път бихме искали да подчертаем, че подобно огласяване на самоличността на дете, при това в уязвимо положение, е на първо място неетично. Неразгласяването на личните данни на деца в беда или жертви на престъпления и запазването на тяхната анонимност е залегнало не само в Етичния кодекс на българските журналисти, но и Закона за закрила на детето (чл. 11а). Той гласи, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители“. Освен това, според Критериите за защита на децата от вредно съдържание в медиите на СЕМ медиите „при осъществяването на своята дейност са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“.

Припомняме, че всяко показване по телевизия, отпечатване на снимка, преглед на видеоклип на акт на насилие, при който има пострадало дете, е само по себе си нов акт на насилие срещу жертвата. Това причинява т.нар. „вторична виктимизация“, при която децата, жертви на насилие, станали обект на медийно отразяване, изживяват повторна травма от инцидента, нерядко са отхвърляни и стигматизирани от връстниците се и от обществото, преминават през чувства като гняв, объркване и срам.

От друга страна, разпространяването на подобно съдържание води до загуба на чувствителност към насилието и в крайна сметка го умножава непрестанно. То възпитава у децата убеждение, че прибягването до насилие е нещо нормално. Нещо повече, както беше изтъкнато от училищен психолог при последния случай на насилие между деца в Кубрат, за половината от децата в училището детето, което е извършило насилие се е превърнало в герой и модел за подражание, защото се е появило по огромен брой медии.

Особено голяма е отговорността на онлайн медиите, които не следва да си позволяват да публикуват и поддържат видео и фото съдържание с насилие над деца.

Необходимо е медиите да положат усилия за обучение на своите журналисти по основните принципи на етичното отразяване на деца. През годините има създадени много и адекватни документи, които предоставят информация по темата, след които „Пътеводител на етичното отразяване на децата в медиите“.  Пътеводителят е разработен от УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти – България и има за цел да подпомогне медиите в процеса на етично отразяване на деца и теми, свързани с деца.

С настоящето писмо за пореден призоваваме всички журналисти и медии да се придържат към общоприетите професионални и етични стандарти, за да не играят роля, противоположна на очакванията на обществото да бъдат коректив, а не катализатор на негативните явления в обществото.

 

 

                                                                  Национална мрежа за децата

                                                       Държавна агенция за закрила на детето

                                                                                           УНИЦЕФ България

                                                Асоциация на европейските журналисти в България

 

26.02.2020 г. 

гр. София