Победители в конкурса "Здрав съм не само, когато не съм болен"

20.01.2020г.

Компетентно жури определи  победителите от Националния конкурс за плакат на тема „Здрав съм не само, когато не съм болен, в който взеха участие деца от цялата страна. Отличилите се творби са в три категории – първа, втора и трета награда, за всяка възрастова група и тематика, заложени в регламента на конкурса.

Категория от I до IV клас:

1. Виктория Венелинова Карагьозова

2. Ивет Светославова Русева

3. Стефан Кирчев Танев

Категория от V до VII клас:

1. Калоян Милков Хаджистойчев

2. Станислав Георгиев Полименов

3. Ралица Стоянова Николова

Категория от VII до XII клас:

1. Бранислав Мариянов Балтаджиев

2. Анелия Даниелова Маркова

3. Камелия Данаилова Николова

Поощтрителни награди: Христо Недев Станчев, Юлиана Златкова Дикова; Мария Георгиева  Дапкова и Дина Антонова Николова.

Предстои церемония по награждаване на победителите!

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.