Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Поздравителен адрес за Деня на социалния работник

20.03.2018г.

Уважаеми социални работници,

Социалните работници от целия свят отбелязват днес Световния ден на социалната работа. Изразявам признателността към хората, призвани да бъдат опора на най-уязвимите в трудните моменти. Всеки ден социалните работници се опитват да търсят решения на проблемите на децата и този факт издига професията в ранг на нещо много повече от средство за препитание. Лично аз гледам на тях като на преден фронт в борбата за по-добри дни на тези, които най-много страдат.

Социалната работа не е само професия, база от знания или реализиране на определени политики, тя е кауза, която се подчинява на принципи и ценности. За нея ни обединява разбирането, че само с общи усилия е възможна промяна в живота на отделните личности, децата, семействата и социалните общности. Чрез усъвършенстването на социалния модел и инвестирането в хората е възможно съхраняването на социалните ценности на солидарност, справедливост и равнопоставеност.

На този ден Ви пожелавам здраве, лично щастие и същата всеотдайност в наистина благородната и хуманна професия!

Честит празник!

Д-р Елеонора Лилова,

Председател на Държавната агенция за закрила на детето