Поздравление на д-р Елеонора Лилова по повод Световния ден на социалната работа

19.03.2019г.

Уважаеми колеги и съмишленици!

Приветствам Ви по случай Световния ден на социалната работа, който тази година  отбелязваме на 19-ти март.

Хората, посветили себе си на социалната дейност, са не само социални работници. Те са социални мисионери, социални посланици на обществения интерес, защото да помагаш на хората в нужда е мисия и призвание. И тази мисия не започва и не свършва с началото и края на работния ден. Човек се ражда и живее с тази потребност и той е отдаден на нея денонощно.

Благодарение на емпатията, отзивчивостта и отговорността се изграждат професионалните умения на социалния работник, който често изпълнява своя дълг извън зоната на комфорта. Налага се специалистите да изслушват болката на децата и възрастните, да са съпричастни към преживяното от тях, да окуражат, да информират за начините за подкрепа от страна на държавата и неправителствените организации. Работещите в социалната сфера са важно звено от деинституциализацията на децата в риск, на тях разчитаме да помагат и подготвят децата за бъдещето им развитие.

В превод от латински език „социум“ означава „общество“, т. е. социалният работник е обществен работник. „Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единият не поддържаше другия“, гласи една мисъл на Сенека.

В знак на признателност към приноса на социалните работници в страната, приемете моите искрени поздравления и продължавайте да подкрепяте децата и гражданите в решаването на житейските предизвикателства. Социални работници – Вие сте хората, които учите на човещина. Вашата професия е мисия, която носи удовлетворение на цялата общност и се нуждае от повече внимание и популяризиране.

Позволете ми да Ви пожелая здраве и удовлетвореност от високоблагородната мисия, която осъществявате!

Честит празник!

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.