Поздравление на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова по случай Деня на народните будители

01.11.2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УЧИТЕЛИ, УЧЕНИ, ТВОРЦИ,

 

Денят на народните будители има особено място в календара ни. На 01 ноември съвременна България отдава своята признателност и  дълбоката си почит към стожерите на българщината – народните просветители и будители.

Днес, в нашето технологично ежедневие, имаме основание да бъдем горди с делата на творците на словото, писмеността и духовността и да предаваме на следващите поколения силата на знанието и културата. Съвременните деца и ученици задават все по-високи стандарти и изискват творчески начини на преподаване, както и приемственост в лоното на неформалното ни общуване с всички тях. Но има един завет, който остава универсален във времето, който стоически брани българщината в радости и скърби, и който отново и отново ще възражда националния ни дух във вековете: „Народността не пада, там дето знаньето живей!“

Уважаеми будители, с ежедневния си труд в класните стаи, в университетските зали и в цялата образователна и културна система Вие доказвате, че сте достойни наследници на нашите велики предци и учители. Продължавайте да следвате благородната си мисия, да съхранявате и предавате ентусиазма на предшествениците си и вечния стремеж на българина към знания, за да може обществото ни да върви по пътя към светлите бъднини.

 

 

Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.