ПОЗИЦИЯТА НА ДАЗД ЗА СКАНДАЛНИЯ КЛИП, ЗАСНЕТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА

22.04.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето остро осъжда участието на деца в различни форми: текст, изображения, аудио и видео записи със съдържание, което е неблагоприятно за тях.  Повод за това е появата в социалните мрежи на видеоклип, заснет в сградата на Съдебната палата – София.  Видеото предизвика голям обществен интерес, представяйки разголени момичета, които танцуват на фона на емблематични съдебни символи както и скандални сцени с участието на деца, в близост до мъже държащи оръжия, провокиращи към легализиране употребата на вид „лек“ наркотик.

Агенцията сезира Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР с искане за установяване самоличността на показаните непълнолетни. След установяване на самоличността на децата чрез дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес ще бъде извършено проучване по случаите им и ще бъдат предприети подходящи мерки въз основа на оценени за тях потребности. Същевременно са сезирани Съветът за електронни медии и Националният съвет за саморегулация, за становище и предприемане на действия и мерки съобразно тяхната компетентност.

Напомняме, че председателят на ДАЗД осъществява контрола за спазване правата на детето по отношение на електронните медии. Това включва и тяхното подходящо представяне от доставчиците на медийни услуги. По чл. 11 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Тази закрила се осъществява чрез правилен контрол на разпространяването на сведения и данни за личността на дете, както и на родителите, настойниците, попечителите и другите лица, полагащи грижи за него, които допускат участието му в неблагоприятни за неговото развитие предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията.

За Държавната агенция за закрила на детето борбата с влиянието на наркотиците сред децата винаги е била приоритет. Агенцията активно участва в Националния съвет по наркотични вещества, давайки предложения за изготвянето на Указания за действия в случаи на разпространение и употреба на наркотични вещества в училищата и прилежащата им територия. Много тревожен е и факта, че в последните години сред децата спада границата на първата употреба на наркотик.

Нека не забравяме за отговорността, която като възрастни и родители носим пред децата – всеизвестната максима е, че децата следват не съветите, а примера на родителите си! “, подчерта председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова.

Екипът на Държавната агенция за закрила на детето ще проследи развитието на случая и предприеме мерки съобразно предписаните в Закона за закрила правомощия.

ДАЗД изказва благодарност за проявената от медиите активна позиция в защита правата и интересите на децата.