Покана за избор на НПО за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация

28.01.2016г.

Съпредседалите на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” обявяват процедура за избор на пет неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на групата. Тя ще бъде проведена съгласно утвърден от съпредседателите Механизъм за избор.

Неправителствените организации, които биха искали да участват в работата на Експертната група по деинституционализация, трябва да имат опит в управлението и/или изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, както и опит в предоставянето на социални услуги в общността в подкрепа на децата и семействата. Те трябва писмено за заявят своите мотиви за участие в срок до 04 февруари 2016 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.