Покана за избор на НПО за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация

28.01.2016г.

Съпредседалите на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” обявяват процедура за избор на пет неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на групата. Тя ще бъде проведена съгласно утвърден от съпредседателите Механизъм за избор.

Неправителствените организации, които биха искали да участват в работата на Експертната група по деинституционализация, трябва да имат опит в управлението и/или изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, както и опит в предоставянето на социални услуги в общността в подкрепа на децата и семействата. Те трябва писмено за заявят своите мотиви за участие в срок до 04 февруари 2016 г.